Asigurarea calității
  !--
  -->

   

  • STRATEGIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENULUI DE PLAGIAT LA UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI link

   

   

  • Departamentul Asigurarea Calităţii

  - ECOVE Decision November 25th 2016

  - Final Report of the Re-visitation

   

  • Formulare proceduri

  - Procedura privind evaluarea periodică a calității activitatii cadrelor didactice

  - Procedură organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor

  - Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu universitare

   

  • Planuri DAC

  - Plan DAC 2015-2016

   

  • Rapoarte DAC

  - Raport DAC 2020-2021

  - Raport DAC 2019-2020

  - Raport DAC 2018-2019

  - Raport DAC 2017-2018

  - Raport DAC 2016-2017

  - Raport DAC 2015-2016

   

  • Regulamente

  - Procedura privind evaluarea periodică a calității activitatii cadrelor didactice

  - Regulamentul DAC

  - Regulamentul CEAC

  - Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor din cadrul USAMV Bucureşti

  - Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile şi metodologia de evaluare şi promovare a studenţilor

  - Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu universitare

  - Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului academic al USAMV Bucureşti

  - Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior pentru anul universitar 2020-2021

   

   

   

  Arhivă