Numele şi prenumele Funcţia
  Prof. univ .dr. Sorin Mihai CÎMPEANU Preşedinte – Rector
  Prof. univ. dr. Mircea MIHALACHE Membru – Prorector
  Prof. univ. dr. Gina FÎNTÎNERU Membru – Prorector
  Prof. univ. dr. Răzvan Ionuț TEODORESCU Membru – Prorector
  Prof. univ. dr.  Dumitru DRĂGOTOIU Membru – Prorector
  Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ Membru – Prorector
  Prof. univ. dr. Costică CIONTU Membru – Decan Facultatea de Agricultură
  Prof. univ. dr. Dorel HOZA Membru – Decan Facultatea de Horticultură
  Prof. univ. dr. Gheorghe Emil MĂRGINEAN Membru – Decan Facultatea de Zootehnie
  Prof. univ. dr. Gabriel PREDOI Membru – Decan Facultatea de Medicină Veterinară
  Prof. univ. dr. Raluca MANEA Membru – Decan Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
  Prof. univ. dr. Călina Petruţa CORNEA Membru – Decan Facultatea de Biotehnologii
  Prof. univ. dr. Toma Adrian DINU Membru – Decan Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
  Ing. Mariana POSTAMENTEL Membru – Director General Administrativ
  Student Gina PANFILIE Membru – Reprezentant Studenţi

   

  Ordin numire Rector Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ordin suspendare Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ordin numire Rector Răzvan Ionuț Teodorescu

  Ordin reluare funcție Rector Sorin Mihai Cimpeanu

  Ordin de numire Sorin Mihai Cimpeanu în funcția de Rector

  Regulament Consiliu Administrație

  Strategia USAMVB 2012 – 2016

  Hotărâri ale Consiliului de Administrație