Publicaţiile universităţii

    USAMV editează și publică anual volumele de lucrări științifice ale celor 7 facultăți (Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Îmbunătățiri funciare și Ingineria Mediului, Biotehnologiic, Management și Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală), precum și revista științifică a universității, AgroLife Scientific Journal.

    Publicațiile universității sunt indexate în baze de date internaționale precum: Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), Index Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PBN (Polish Scholarly Bibliography),, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC, Research Bible, Google Scholar.