USAMV editează și publică anual volumele de lucrări științifice ale celor 7 facultăți (Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Îmbunătățiri funciare și Ingineria Mediului, Biotehnologiic, Management și Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală), precum și revista științifică a universității, AgroLife Scientific Journal.
    În ultimii ani, pentru toate publicațiile s-au întreprins demersuri de indexare a lor în baze de date internaționale precum: Copernicus, Cabi, Era Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, CNCSIS B+, ProQuest, DOAJ, EBSCO și platforme online.