Facultăți
  Facultăţile sunt unităţi funcţionale din cadrul USAMV București, care au în structura lor 2 sau 3 departamente academice, precum şi centre şi laboratoare de cercetare. Facultăţile elaborează şi dezvoltă oferta educaţională şi gestionează programele de studii, care se pot derula în mai multe domenii fundamentale. Totodată, facultăţile organizează şi desfăşoară concursurile de admitere la studiile universitare de licenţă şi de masterat şi gestionează întreaga activitate a studenţilor pe parcursul ciclurilor de studii. În cadrul centrelor şi laboratoarelor de cercetare ale facultăţilor se desfăşoară şi activitatea ştiinţifică a doctoranzilor înscrişi în cadrul celor două şcoli doctorale ale USAMV București, precum şi cea a post-doctoranzilor. Facultăţile din cadrul USAMV București au, în marea lor majoritate, clădiri disctincte care, prin vechimea lor, prin arhitectură, dotare, patrimoniu etc. le conferă acestora o notă aparte care poate fi asociată în egală măsură cu tradiţia, cu grija faţă de mediul înconjurător, cu gustul pentru frumos, cu respectul pentru o bună calitate a vieţii, cu modernismul, cu excelenţa în ştiinţă.
  1. PREZENTARE GENERALĂ
  2. Facultatea de Agricultură
  3. Facultatea de Horticultură
  4. Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere
  5. Facultatea de Medicină Veterinară
  6. Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
  7. Facultatea de Biotehnologii
  8. Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală
  9. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

  Facultăţile sunt unităţi funcţionale din cadrul USAMV București, care au în structura lor 2 sau 3 departamente academice, precum şi centre şi laboratoare de cercetare. Facultăţile elaborează şi dezvoltă oferta educaţională şi gestionează programele de studii, care se pot derula în mai multe domenii fundamentale. Totodată, facultăţile organizează şi desfăşoară concursurile de admitere la studiile universitare de licenţă şi de masterat şi gestionează întreaga activitate a studenţilor pe parcursul ciclurilor de studii. În cadrul centrelor şi laboratoarelor de cercetare ale facultăţilor se desfăşoară şi activitatea ştiinţifică a doctoranzilor înscrişi în cadrul celor două şcoli doctorale ale USAMV București, precum şi cea a post-doctoranzilor. Facultăţile din cadrul USAMV București au, în marea lor majoritate, clădiri disctincte care, prin vechimea lor, prin arhitectură, dotare, patrimoniu etc. le conferă acestora o notă aparte care poate fi asociată în egală măsură cu tradiţia, cu grija faţă de mediul înconjurător, cu gustul pentru frumos, cu respectul pentru o bună calitate a vieţii, cu modernismul, cu excelenţa în ştiinţă.

  Facultatea de Agricultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1852 şi are o bogată experienţă didactică şi de cercetare pe plan naţional şi internaţional, fiind cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior agronomic din România.

  Facultatea de Agricultură din Bucureşti pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură şi biologie. De asemenea, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii.

  Absolvenţii Facultăţii de Agricultură din Bucureşti dobândesc calificări pentru a răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă din sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural.


  Facultatea de Agricultură are în componenţa sa două departamente:

  • Departamentul de Ştiinţele Solului;
  • Departamentul de Ştiinţele Plantelor.


  Date de contact:

  Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti

  Tel/Fax: +40 21 318 0466

  Tel IFR: +40 374 022 801

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  E-mail IFR: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Website: www.agro-bucuresti.ro

  Facultatea de Horticultură a fost înființată în anul 1948, fiind cea mai veche instituție de învățământ superior de profil din România. Obiectivul major al acesteia constă în formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniile horticultură și peisagistică prin cursuri de licență, masterat și doctorat, precum și prin activități de cercetare.

  Facultatea dispune de o bază materială proprie modernă, trei stațiuni (Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație „Pietroasa”; Pepiniera și ferma pomicolă „Istrița” și Ferma didactică „Moara Domnească”), un corp didactic foarte bine pregătit și parteneriate cu instituții de învățământ și cercetare din țară și străinătate, fapt ce asigură un proces de instruire complex, de cea mai înaltă calitate.

  În acest fel, prin competențele dobândite, absolvenții facultății își găsesc un loc de muncă nu numai în domeniile de producție ale horticulturii (pomicultură, viticultură și vinificație, legumicultură, floricultură și artă florală, arboricultură ornamentală și arhitectură peisageră) și peisagisticii (proiectarea, execuția și întreținerea peisajelor), ci și în cercetarea științifică, învățământ, comerț, administrația domeniului public- spații verzi.


  Facultatea de Horticultură are în componenţa sa două departamente:

  • Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole;
  • Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură ornamentală


  Date de contact:

  Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti

  Tel: 0747.265.562

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Email Horticultură ID: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Website: www.horticultura-bucuresti.ro

  În anul 1948 a fost înființată Facultatea de Zootehnie în cadrul Institutului de Zootehnie și Medicină Veterinară din București, ulterior suferind mai multe transformări până la statutul său de astăzi: facultate în cadrul USAMV din București, sub denumirea de Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere.

  În formarea viitorilor specialiști programele de studii țin seama de cerințele profesionale ale inginerului zootehnist sau tehnolog, prin stimularea dezvoltării cunoștințelor teoretice și practice în domeniu, dar și a unor abilități necesare profesiei.

  Absolvenții Facultății de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii pentru următoarele sectoare de activitate: administrație (organe de decizie centrale și teritoriale, asociații ale crescătorilor de animale, Departamentul de administrare a cotelor de lapte, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor, Rețeaua Națională de Selecție și Reproducție a Animalelor, centre de consultanță agricolă), unități zootehnice, unități de industrie alimentară, silvicultură (asociații de vânătoare, direcții silvice, exploatații silvice), piscicultură și acvacultură (exploatații piscicole, unități de procesare a produselor piscicole, fabrici de nutrețuri combinate și aditivi furajeri).


  Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere are în componenţa sa două departamente:

  • Departamentul de Ştiinţe formative în creşterea animalelor şi industria alimentară;
  • Departamentul de Tehnologii de producţie şi procesare.


  Date de contact:

  Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti

  Tel: +40213182567/+40754086454

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Website: www.zootehnie.ro

  Şcoala pentru învăţătură veterinară ia ființă în anul 1856, când Dr. Carol Davila a fondat în Bucureşti prima şcoală de medicină din ţările balcanice care avea şi cursuri în domeniul bolilor animalelor.

  În 1861 domeniul Medicină veterinară a devenit independent, ca Şcoală veterinară, cu un plan de învăţământ propriu.

  În 1883, sub direcţia Profesorului Alexandru Locusteanu, Şcoala Veterinară a obţinut statutul de Şcoală Superioară de Medicină Veterinară și se începe construirea clădirilor din actualul campus, prin cumpărarea unui teren de 3 ha (între Splaiul Independenţei şi strada Izvor) de către trei profesori ai vremii.

  În anul 1921, este votată Legea transformării Şcolii Superioare de Medicină Veterinară în Facultate. Prin acest act, învăţământul medical veterinar şi-a primit consacrarea definitivă ca învăţământ universitar. La acel moment, era singura facultate de medicină veterinară din Balcani, mulţi studenţi din ţările vecine (Bulgaria, Iugoslavia, Macedonia, Albania, Grecia) au absolvit şi încă absolvă în România.

  Din 1921 până în 1948 facultatea noastră a fost integrată în Universitatea Bucureşti, iar din 1948 până în prezent în Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Din 1887 până în prezent, facultatea este aşezată şi funcţionează într-un campus larg (între Splaiul Independenţei şi strada Izvor), întrerupându-şi activitatea în acest perimetru doar în două momente ale existenţei sale – al II-lea Război Mondial (cu revenire în anul 1952) şi în perioada 1985-1989.

  Din 1990 a început renovarea vechilor clădiri, iar în paralel cu activităţile de restaurare s-au găsit modalităţi de reluare a activităţii didactice în vechea facultate.

  De-a lungul timpului, Alma Mater a învăţământului veterinar românesc a evoluat continuu, prin diversificarea ofertei educaționale, prin profesionalismul cadrelor didactice și prin dezvoltarea facilităților, culminând cu deschiderea, în martie 2020, a primului Spital Universitar de Urgență, din țară și în primele cinci din Europa, Prof. univ. Dr. Alin Bîrțoiu.

  În cadrul acestei facultăți există două programe studii de licență Medicină Veterinară (cu predare în limbile română, engleză și franceză) și Controlul și expertiza produselor alimentare, iar activitățile din cadrul facultății se desfășoară într-un campus propriu de aproximativ 6 hectare, situat în centrul Bucureștiului, vis-à-vis de Opera Națională, pe Splaiul Independenței nr.105.

  Facultatea de Medicină Veterinară din București este prima facultate de profil din România evaluată și inclusă din martie 2002 pe lista facultăților aprobate de către Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Veterinar (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE).

  De asemenea, domeniul medical veterinar este unul reglementat sectorial la nivel european prin legislația specifică, respectiv Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE transpusă în legislația românească prin HG 469/2015; pregătirea studenților pe parcursul celor 6 ani de studiu (competențele și abilitățile dobândite) și diploma obținută fiind recunoscute în mod automat în întreaga Europă încă din prima zi. Studiile medical veterinare înglobează o pregătire complexă și se constituie într-un program unitar de studii universitare oferite comasat licență și master. Titlul obținut este de Doctor Medic Veterinar.

  Absolvenții se pot angaja în următoarele domenii:

  • medic veterinar de liberă practică în spitale, clinici, cabinete veterinare atât în România, cât și la nivelul european.
  • medic veterinar în structurile specifice publice sau private, în domeniul supravegherii, controlului și asigurării igienei alimentare și a sănătății publice, în laboratoare de profil;
  • expert în controlul calității produselor alimentare în structurile specifice publice sau private, în domeniul supravegherii, controlului și asigurării igienei alimentare și a sănătății publice, în cadrul unităților de procesare a alimentelor de origine animală și vegetală, în laboratoare de profil;

  Controlul și expertiza produselor alimentare este un program de studii cu durata de 4 ani și acoperă nevoia unei piețe a muncii în continuă căutare de specialiști ingineri în domeniul produselor alimentare. Seriozitatea activităților didactice și practice, precum și complexitatea curriculei au condus deja la un renume al acestui program de studii, iar feedback-urile din piața muncii sunt pozitive.

  De asemenea, posibilitatea continuării studiilor cu cele 2 programe de studii masterale constituie o oportunitate pentru absolvenții care vor să-și desăvârșească pregătirea profesională.

  Absolventul acestei specializări poate activa în orice unitate cu profil alimentar şi poate ocupa postul de inginer în domeniul tehnologiei de prelucrare şi obţinere a produselor agroalimentare, în domeniul expertizei şi controlului acestor produse, consultant de specialitate pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime agroalimentare.

  Studiile masterale se realizează în domeniul Ingineriei produselor alimentare cu două programe de studiu unice pe piața educațională românească și nu numai - Expertiza produselor agroalimentare și Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher, venind să exploateze o nișă nouă.

  Colegiul terțiar non-universitar USAMVB, înființat în 2019 își desfășoară activitatea în cadrul facultății, pregătind tehnicieni cu următoarele calificări:

  • Controlul calității produselor agroalimentare;
  • Panificație și produse făinoase;
  • Prelucrarea cărnii și laptelui.

  Pentru toate programele de studii, indiferent de ciclul parcurs, facultatea noastră acordă o deosebită atenție și importanță pregătirii practice, a dezvoltării abilităților studenților și a implicării acestora efectiv în diferitele activități specifice profesiei pe care urmează să o desfășoare.

  Din punct de vedere administrativ, Facultatea de Medicină Veterinară are în componenţa sa trei departamente (Departamentul Ştiinţe Preclinice; Departamentul Producții Animaliere și Sănătate Publică; Departamentul Științe Clinice), un Spital Universitar de Urgență la standarde internaționale de top, un Centru Universitar de Medicină Experimentală, padoc pentru cabaline, laboratoare de practică de panificație, patiserie și carmangerie.

  Viața academică este completată de aspectele sociale care nu sunt neglijate, ci dimpotrivă, facultatea beneficiind de o bibliotecă dotată cu un fond de carte și publicistic de specialitate extrem de variat, cămin studențesc propriu, restaurant, o infrastructură adecvată și modernă, respectând egalitatea de șanse a persoanelor cu dizabilități, internet de mare viteză, un campus sigur și monitorizat, cu spații verzi, cu parcări și facilități pentru studenți și cadre didactice.


  Date de contact:

  Adresă: Splaiul Independenței nr.105, sector 5, cod poștal 050097, București

  Tel/Fax: +40 21 318 0469 / +40 21 318 0498

  Telefon Spital Universitar de Urgență Prof. univ. Dr. Alin Bîrțoiu: +40 21 410 8455, +4 0722 262 133

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Website: www.fmvb.ro

  În anul 1970, ca urmare a demersurilor profesorului Cezar Nicolau, s-a înființat Facultatea de Îmbunătățiri Funciare în cadrul institutului Agronomic Nicolae Bălcescu, actualmente Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. În 1990 a fost creată specializarea de Ingineria mediului, iar denumirea facultății a devenit cea actuală.

  Cadrele didactice și baza materială asigură la un nivel european pregătirea studenților în domenii cerute pe piața muncii, ceea ce explică interesul deosebit față de specializările acestei facultăți.

  Prestigiul acestei facultăți este consolidat printr-o bogată activitate de cercetare derulată în laboratoarele grupate sub egida Centrului de excelență în cercetare, care funcționează la nivelul său, alături de Centrul de management de proiecte și prin activitatea catedrei UNESCO de Dezvoltare rurală integrată, prin participarea cadrelor didactice ale facultății în Comisii profesionale naționale și internaționale.

  Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind compatibili pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate / instituții: construcții – proiectare și execuție, agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.


  Facultatea de Îmbunătățiri Funciare are în componenţa sa două departamente:

  • Departamentul Mediu și Îmbunătățiri Funciare;
  • Departamentul Matematică, Fizică și Masurători Terestre.


  Date de contact:

  Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti

  Tel: 0788.751.495

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Website: www.fifim.ro

  Facultatea de Biotehnologii a fost înființată în anul 1994 și este singura facultate de acest profil din țară. Prin intermediul programelor de studii, aceasta pregătește ingineri biotehnologi în specializările: Biotehnologii agricole, Biotehnologii industriale și Biotehnologii medical-veterinare.

  Procesul educațional, ce se desfășoară în amfiteatre, laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație este realizat de un corp profesoral format din specialiști recunoscuți pe plan național și internațional, cu experiență vastă și realizări deosebite atât din punct de vedere didactic, cât și științific. Pe lângă activitatea de cercetare desfășurată în mod curent de către cadrele didactice, în cadrul facultății funcționează două Centre de Cercetare: BIOTEHNOL și BIOTEHGEN.

  Absolvenții facultății dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind compatibili pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate / instituții: companii de producție românești și europene, firme comerciale, firme de consultanță, laboratoare de analize, expertize și certificare în domenii agricole, medical-veterinare, industriale, învățământ și cercetare științifică.


  Facultatea de Biotehnologii are în componenţa sa două departamente:

  • Departamentul Biotehnologii;
  • Departamentul Biotehnologii Industriale.


  Date de contact:

  Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti

  Tel: +40 374 022 802

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Website: www.biotehnologii.usamv.ro

  Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală funcționează din anul 1992 în cadrul USAMV din București și are ca obiectiv principal pregătirea de specialiști prin transmiterea cunoștințelor teoretice și practice din domeniile tehnologiilor agricole și al științelor economice.

  Facultatea activează în cadrul Campusului Agronomie Herăstrău și în cele două filiale ale sale din Calărași și Slatina. Absolvenții pot găsi un loc de muncă atât în producția agricolă, cât și în domenii/ instituții adiacente: întreprinderi din sectorul public și privat, administrații din sectorul public cu specific agricol, camere agricole, turism și agroturism, producție agricolă, cercetare științifică, învățământ, comerț.


  Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală are în componenţa sa două departamente:

  • Departamentul Management și Marketing;
  • Departamentul Economie Contabilitate și Agroturism.


  Date de contact:

  Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti

  Secretariat – Învățământ cu frecvență:

  Tel: +4021.318.04.65 / +4021.318.28.88

  Secretariat – Învățământ la distanță:

  Tel: +4021.318.16.74 / +4021.318.98.65

  Website: www.managusamv.ro

  Despre DPPD

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură didactică şi de cercetare ştiinţifică, subordonată Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în cadrul căreia se asigură formarea psihopedagogică a studenţilor/cursanţilor, în vederea formării/dezvoltării competenţelor profesionale (cognitive şi funcţional-acţionale) şi a competenţelor transversale (de rol şi de dezvoltare personală şi profesională), necesare pentru promovarea unui demers didactic modern, formativ, centrat pe formabili. Programele de formare psihopedagogică derulate în cadrul D.P.P.D. sunt adaptate la standardele educaţionale europene, fiind direcţionate spre satisfacerea exigenţelor societăţii contemporane şi a priorităţilor actuale ale educaţiei.

  Formarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă, pentru practicarea profesiei didactice se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.

  Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior cu licenţă care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în curricula D.P.P.D. privind formarea pentru profesia didactică.

  Absolvenţilor D.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.

  Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ, cu condiţia parcurgerii si promovării programelor de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii.

   

  Certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri:

  • nivelul I (iniţial), corespunzător ciclului de licenţă, cu acumularea a minim 30 credite transferabile si cu acordarea dreptului de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu;
  • nivelul II (de aprofundare), după obţinerea a 30 credite din nivelul I, după licenţă, cu condiţia absolvirii masterului în domeniul diplomei de licenţă si a acumulării a 60 de credite finale, având dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, superior;

   

  Programul de studiu Forma de organizare Durata ECTS Titlul obţinut
  Nivel I IF/taxa 3 ani/6 luni 30 Certificat Nivel I
  Nivel II taxa 6 luni 30 Certificat Nivel II

   

  METODOLOGIA de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

  Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic