USAMV București organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la toate cele trei niveluri de studii:

  Licență: 28 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă;

  Masterat:32 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă;

  Doctorat:6 domenii de doctorat (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală).

   

  USAMV București organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la toate cele trei niveluri de studii:

  Licență: 28 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă;

  Masterat: 32 de programe de studii,  învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă;

  Doctorat: 6 domenii de doctorat  (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală).

   

   

   

   

   

  De ce student la USAMV București?

   

               Mediu academic modern, efervescent, intercultural;
  Programe de studii în domenii prioritare dezvoltării societății românești;
  Studii de licență, masterat și doctorat pentru formare profesională în concordanță cu exigențele pieței muncii
  la nivel european;
  Condiții excepționale de cazare și petrecere a timpului liber în două campusuri "Agronomie Herăstrău" și
  "Medicină Veterinară - Cotroceni";
  Oportunități de afirmare în competiții sportive și evenimente culturale de tradiție dedicate exclusiv studenților
  agronomi din toată țara;
  Campusuri moderne, europene, cu facilități propice pentru evoluție personală și profesională;
  Infrastructură modernă de cercetare (centre, laboratoare multidisciplinare și stațiuni de cercetare);
  Corp didactic cu competențe și abilități în domenii de interes;
  Programe de mobilități de studiu/practică și burse internaționale (Erasmus+, CEEPUS, AUF, DAAD etc.)
  la universități/instituții partenere;
  Organizații studențești formatoare de inițiative și experiențe unice;
  Contact direct cu angajatorii (platformă de joburi, stagii de practică, evenimente de carieră, târguri
  de joburi, workshopuri).
  1. Mediu academic modern, efervescent, intercultural;
  2. Programe de studii în domenii prioritare dezvoltării societății românești;
  3. Studii de licență, masterat și doctorat pentru formare profesională în concordanță cu exigențele pieței muncii la nivel european;
  4. Condiții excepționale de cazare și petrecere a timpului liber în două campusuri "Agronomie Herăstrău" și "Medicină Veterinară - Cotroceni";
  5. Oportunități de afirmare în competiții sportive și evenimente culturale de tradiție dedicate exclusiv studenților agronomi din toată țara;
  6. Campusuri moderne, europene, cu facilități propice pentru evoluție personală și profesională;
  7. Infrastructură modernă de cercetare (centre, laboratoare multidisciplinare și stațiuni de cercetare);
  8. Corp didactic cu competențe și abilități în domenii de interes;
  9. Programe de mobilități de studiu/practică și burse internaționale (Erasmus+, CEEPUS, AUF, DAAD etc.) la universități/instituții partenere;
  10. Organizații studențești formatoare de inițiative și experiențe unice;
  11. Contact direct cu angajatorii (platformă de joburi, stagii de practică, evenimente de carieră, târguri de joburi, workshopuri).