ADMITERE

   

   
  Alege Facultatea Ta

   

   
  Facultatea de
  Agricultură

  0754 086 451
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Vezi rezultatele
  Facultatea de
  Horticultură

  0747 265 562
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Vezi rezultatele
  Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere
  0754 086 454
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Vezi rezultatele
  Facultatea de
  Medicină Veterinară

  0754 086 455
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Vezi rezultatele
   
   
   
  Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  0788 751 495
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Vezi rezultatele
  Facultatea de
  Biotehnologii

  0754 086 456
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Vezi rezultatele
  Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală
  0755 070 415
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Vezi rezultatele
   
   
   
   
   
   
  Admitere sesiunea I 2022 - Perioada de înscriere

   

  LICENȚĂ
  MASTER

  4 - 22 iulie 2022 Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management si Dezvoltare Rurală

  4 - 19 iulie 2022 Facultatea de Medicină Veterinară

  1 - 19 iulie 2022 Facultatea de Medicină Veterinară (engleză / franceză)

  1 - 18 iulie 2022

   
   
   
   
   
   
  Criterii de admitere

   

  LICENȚĂ
  MASTER

  70% media de la bacalaureat

  30% nota/media aritmetică la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie (la alegerea candidatului)

  Probă scrisă (eseu)/online, pondere 10%

  Media anilor de studii de licență, pondere 90%

  Criteriile de admitere la programul de studii Medicină Veterinară

  Limba română:

  50% proba scrisă/online / 50% medie examen bacalaureat

   

  Limba engleză / franceză:

  90% medie examen bacalaureat / 10% voluntariat în folosul comunității și/sau al protecției animalelor (adeverințe/certificate de voluntariat, scrisori de recomandare)

   
   
   
  Află pe scurt despre programele de studii disponibile la cele 7 facultăți USAMV București.
   

  Ești nehotărât, vrei să cunoști campusul?

  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   
   
  Află detalii despre Programele de Studii disponibile. Vezi aici
  Vrei să afli mai multe despre viata #extraordinară de student la USAMV? Vezi aici ghidul studentului
  Vrei să afli istoricul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară? Vezi aici
   
   
   
  Metodologie 2022-2023

  Metodologia poate fi vizualizată aici.

   

   

  Procedura de admitere online

  Informațiile pot fi vizualizate aici.

   

  Taxe de studii

  Informațiile pot fi vizualizate aici.

   

  Dosarul de înscriere

   

  DOSAR ÎNSCRIERE

  extras din METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

   pentru anul universitar 2021 - 2022

   

  Studii universitare de licenţă

  Art. 14 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, online (Anexa_9) prin încărcarea următoarelor documente în platforma dedicată admiterii, cu asumarea responsabilității de către candidat cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale:

  1. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
  2. adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2021;
  3. certificatul de naştere;
  4. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  5. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  6. fotografie tip carte de identitate (* 4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2021-2022);
  7. buletinul sau cartea de identitate;
  8. cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
  9. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

  Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

   

  Studii universitare de master

  Art.41. Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată admiterii documentele specificate menţiona, cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

  Art. 42. Documentele care vor constitui dosarul de înscriere și vor fi încărcate în platforma de admitere sunt următoarele:

  1. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
  2. suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
  3. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă;
  4. certificatul de naştere;
  5. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  6. buletinul sau cartea de identitate;
  7. adeverinţă medicală tip;
  8. fotografie tip carte de identitate/buletin (* 4 fotografii vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2021-2022);
  9. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

  Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

   

  Admitere români de pretutindeni

  Informațiile pot fi vizualizate aici.

   

  Admitere cetățeni UE

  Informațiile pot fi vizualizate aici.

   

  Admitere cetățeni NON-UE

  Informațiile pot fi vizualizate aici.

   

   
   
   
   

  Let's have fun!
  Încearcă Quiz-ul nostru să vezi care facultate ți se potrivește!