Arhivă anunţuri DPPD 2017

  Liste nominale studenţi înmatriculaţi buget 2017-2018

  Liste nominale studenţi înmatriculaţi taxă 2017-2018


  Deschidere program nivel I

  Deschidere program nivel II

  Orar DPPD Nivel I Semestrul I 2017-2018


  În atenția studenților admiși la Modulul de Pregătire Psihopedagogică Nivelul I pe locurile cu TAXĂ – cursuri cu frecvență


  ADMITERE LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ – CURSURI POSTUNIVERSITARE CU TAXĂ NIVELUL II ÎN VEDERE CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ


  ADMITERE LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ – CURSURI POSTUNIVERSITARE CU TAXĂ NIVELUL I ÎN VEDERE CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ


  REZULTATE INTERVIU DE ADMITERE 2017 – MODULUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL I ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ


  În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II, sesiunea august 2017:

  • Programarea cursurilor de pregatire gradul didactic II, sesiunea august 2017 (doc. atasat)
  • Calendarul desfăşurării examenelor pentru obţinerea gradului didactic II, sesiunea august 2017 (doc. atasat)
  • Cazare cadre didactice inscrise la gradul didactic II, sesiunea august 2017 (doc. atasat)

  În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2016-2018:

  Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice la USAMV din Bucuresti se face până la data de 31 august 2017, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF.

  Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspunderea a candidatului, din care să rezulte că:

  • lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
  • nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
  • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

  Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

  Lucrările metodico-ştiinţifice vor fi însoţite de cererea de depunere a lucrării şi se vor înregistra la Registratura USAMV din Bucureşti.


  INTERVIU DE ADMITERE 2017 – MODULUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL I ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ


  ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – PROMOŢIA 2016


  Orar Practica pedag. Colegiul Lazar


  Orar Practica pedag. Colegiul Harnaj


  ORAR DPPD CURS DE ZI – FILIALA SLATINA


  Orar_DPPD_sem_II


  Orar_Filiala_Calarasi


  Planificare Sesiune Restante Iunie 2017


  Planificare Sesiune Examen Finalizare – Portofoliu 2017


  Planificare Sesiune Examene Restante Septembrie 2017


  Planificare Examen Finalizare – Portofoliu Septembrie 2017


  În atenţia cadrelor didactice înscrise la Gradul didactic I seria 2017-2019

  Colocviul de admitere la Gradul didactic I (seria 2017-2019) – sesiunea 15 ianuarie – 15 februarie 2017, se va susţine în data de 13 februarie 2017 la ora 1000, în corpul P, sala 10.

  Cererea candidaţilor înscrişi la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019, privind propunerea temei pentru lucrarea ştiinţifică şi a conducătorului ştiinţific se va depune la Registratura USAMV din Bucureşti în perioada 30 ianuarie – 06 februarie 2017, conform modelului ataşat.

   

  Informaţii suplimentare puteţi obţine la următoarele numere de telefon: 021.318.03.66; 0769.053.206, în zilele de Luni şi Miercuri în intervalul orar: 10:00-14:00

  Lista conducătorilor ştiinţifici pentru Gradul didactic I – Seria 2017-2019

  Model cerere Colocviu Gradul I

  Tematica pe specializări pentru colocviu Gradul didactic I – Seria 2017-2019

  Tematica pentru Metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări ştiinţifice colocviu Gradul I – Seria 2017-2019 – toate specializările