Facultăți

  Anunțuri resurse umane - Arhivă 2023

   

   

  Examen de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

  22.12.2023, ora 10:00

   


  Concurs 19.12.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 12.12.2023, ora 15:00

   


  Concurs 18.12.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 11.12.2023, ora 15:00

  • Rezultate finale
  • Rezultate interviu
  • Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru Secretar, perioada nedeterminată, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară
  • Rezultate proba scrisă / practică
  • Rezultate selecție dosare
  • Anunț
  • Calendar concurs
  • Posturi:
   • 1 post administrator patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Investiții
   • 2 posturi îngrijitoare, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 2 posturi muncitor calificat – tâmplar, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 1 post muncitor calificat – zugrav, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 1 post muncitor calificat – electrician, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică – Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 1 post conducător auto (șofer) – categoriile B și C, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică – Serviciul Parc Auto
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, fracțiune de normă - 4 ore/zi - Departament Accesare și Monitorizare Fonduri Europene – Serviciul Strategii și Promovare Proiecte
   • 1 post administrator patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, Direcţia Achiziţii Publice - Serviciul Achiziţii Contractare
   • 2 posturi administrator patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi Direcţia Achiziţii Publice - Serviciul Achiziţii Contractare
   • 2 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Campus Studenţesc – Serviciul Facilităţi Studenţi
   • 1 post secretar – perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Campus Studenţesc – Serviciul Facilităţi Studenţi
   • 2 posturi secretar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Facultatea de Medicină Veterinară – Secretariat
   • 1 post laborant - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Facultatea de Medicină Veterinară – Departament Științe Preclinice
   • 1 post muncitor calificat - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Facultatea de Medicină Veterinară – Departament Științe Preclinice
   • 3 posturi bibliotecar (studii superioare) – perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Biblioteca FMV
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Relații Internaționale și Mobilități
   • 2 posturi administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi ,– Direcția Relații Internaționale și Mobilități
   • 2 posturi muncitor calificat - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Facultatea de Horticultură- Departamentul de Bioingineria sistemelor hortiviticole
   • 1 post tehnician - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Facultatea de Horticultură- Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură ornamentală

   


  Concurs 14.12.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 07.12.2023, ora 15:00

   


  Concurs 08.11.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 31.10.2023, ora 15:00

  • REZULTATE FINALE 2
  • REZULTATE INTERVIU 2
  • Rezultate finale
  • Rezultate probă practică / interviu
  • Rezultate probă scrisă / practică
  • Rezultate selecție dosare
  • Anunț
  • Calendar concurs
  • Calendar concurs - Proba practică
  • Posturi:
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, Direcția Cabinet Rector
   • 1 post administrator patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, Direcţia Achiziţii Publice - Serviciul Achiziţii Contractare
   • 2 posturi administrator patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi Direcţia Achiziţii Publice - Serviciul Achiziţii Contractare
   • 1 post administrator patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Investiții
   • 1 post administrator patrimoniu (studii superioare, arhitect) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Investiții
   • 6 posturi îngrijitoare, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 2 posturi muncitor calificat – tâmplar, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 1 post muncitor calificat – lăcătuș, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 1 post muncitor calificat – zugrav, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică - Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 1 post muncitor calificat – electrician, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică – Serviciul Logistică, Securitate și Situații de Urgență
   • 2 posturi muncitor necalificat, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică – Serviciul Parc, Grădina Botanică, Sere și Solarii
   • 2 posturi conducător auto (șofer) – categoriile B și C, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică – Serviciul Parc Auto
   • 2 posturi conducător auto (șofer) – categoriile B și D, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Tehnică – Serviciul Parc Auto
   • 4 posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată , 8 ore/zi – Direcția Campus Studenţesc – Serviciul Facilităţi Studenţi
   • 3 posturi bibliotecar (studii superioare) – perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Biblioteca FMV
   • 1 post administrator financiar (studii superioare), perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) - Departament Consiliere și Orientare în Carieră
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) - Departament de Legătură cu Mediul Preuniversitar
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) - Departament de Formare și Învățământ Dual
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) - Departament de Legătură cu Mediul Preuniversitar
   • 1 post administrator financiar/patrimoniu (studii suprioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Cabinet Rector - Departament Egalitate de Gen
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Relații Internaționale și Mobilități
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Direcția Relații Internaționale și Mobilități
   • 1 post administrator financiar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
   • 2 posturi secretar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – Facultatea de Medicină Veterinară – Secretariat
   • 1 post secretar (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală – Secretariat
   • 1 post administrator financiar/patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, Facultatea de Mangement şi Dezvoltare Rurală - Departamentul Economie Contabilitate şi Agroturism
   • 1 post administrator financiar/patrimoniu (studii superioare) - perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, Facultatea de Mangement şi Dezvoltare Rurală - Departamentul Management și Marketing

   


  Examen de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

  20.10.2023, ora 10:00

   


  Examen de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

  11.10.2023, ora 10:00

   


  Concurs 03.10.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00

   


  Concurs 28.09.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 20.09.2023, ora 15:00

   


  Concurs 05.09.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 29.08.2023, ora 15:00

   


  Anunţ selecţie Coordonator Business Hub Proiect POCU 140840

   

   


  Concurs 07.07.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 30.06.2023, ora 15:00

   


  Concurs 23.05.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 16.05.2023, ora 15:00

   


  Examen de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

  27.04.2023, ora 10:00

   


  Examen de promovare pentru personalul de conducere 27.04.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 26.04.2023, ora 15:00

   


  Concurs 10.05.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 28.04.2023, ora 15:00

   


  Concurs 07.03.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 28.02.2023, ora 15:00

   


  Examen de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

  26.01.2023, ora 10:00

   


  Concurs 01.02.2023

  Data limită de depunere a dosarelor: 25.01.2023, ora 15:00

   

  Competiție internă 2023

   

  Analiza eficienței utilizării apei și energiei în mod sustenabil în creșterea plantelor de salată în sistem NFT

  WEEfiLet

   

   

  REZUMAT

  Cercetarea urmărește dezvoltarea semnificativă a cunoștințelor științifice și tehnologice orientate spre îmbunătățirea randamentului plantelor din punct de vedere cantitativ și calitativ (valoare nutrițională) cu analiza resurselor de apă și energie înglobate în produs, cu studiu de caz asupra cultivării prin metode integrative a plantelor de salată în sistem NFT.

  Analizând procesul, identificând etapele, elementele componente ce intervin, calibrând modelul, vor putea fi determinate pentru fiecare variantă de creștere în parte consumurile de apă și energie, astfel încât să fie stabilite corelații și să fie identificat punctul optimal care să susțină varianta cea mai sustenabilă, cu cantitate și valoare nutrițională maximă a producției în condițiile minimului de apă și energie consumate.

  Proiectul susține o nouă abordare integrativă care oferă soluții pentru reducerea consumului de apă și nutrienți, reducerea consumului de energie electrică prin utilizarea sistemului de iluminare LED cu lungimi de undă specifice și fotoperioadă, cu efecte benefice asupra calității mediului și diminuarea costurilor reprezintă o soluție ecologice.

  Cunoștințele dobândite în cadrul cercetării deschid perspective științifice privind ingineria funcțională a creșterii plantelor, precum și noi evoluții tehnologice de eficientizare a resurselor naturale în manieră sustenabilă.

  Acest proiect este finanţat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, perioada de implementare fiind 30.06.2023-24.11.2024.

   

   

  Competiție internă 2023

   

  ReWaFA - Cercetări privind risipa agroalimentară, cauze și modalități de prevenire a acesteia în gospodăriile din România

   

  REZUMAT

  Proiectul intitulat „Cercetări privind risipa agroalimentară, cauze și modalități de prevenire a acesteia în gospodăriile din România” are ca scop dimensionarea pe tot parcursul lanțului alimentar al fenomenului risipei alimentare din gospodăriile din România, în vederea dezvoltării de măsuri ce trebuie să prevină acest fenomen și să limiteze impactul socio-economic, precum și crizele legate de securitatea alimentară și de schimbările climatice.

  Pierderile și risipa de alimente reprezintă o provocare globală. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), aproximativ o treime din totalitatea alimentelor produse în întreaga lume se pierd sau se risipesc la un moment dat pe parcursul lanțului de aprovizionare cu alimente, de la fermă la consumator. În UE, aceste pierderi reprezintă aproximativ 87,6 milioane de tone de alimente în fiecare an.

  Ineficiențele care apar de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente și la nivelul consumului au, de asemenea, consecințe majore asupra mediului. Prin urmare, limitarea pierderilor și a risipei de alimente poate contribui la combaterea foametei și, totodată, a problemelor de mediu, cum ar fi schimbările climatice.

  În România se aruncă la gunoi aproximativ 1,35 milioane de tone de hrană provenită din risipa din gospodării.

  Cu aproximativ 70 de kilograme de alimente pe cap de locuitor care ajung anual la pubelă, România se situează la jumătatea clasamentului european în ceea ce privește cantitatea de alimente aruncate, conform studiului ONU ca și alte țări vecine Cehia și Slovacia înregistrează o cifră identică, Bulgaria are un indicator de 68/kg per cap de locuitor în timp ce Republica Moldova sau Ucraina au câte 76 de kilograme.

  În România se dorește reglementarea risipei alimentare prin ,,Legea privind diminuarea risipei alimentare“ care a fost adoptată în România în anul 2016, actul normativ reglementând în special cum ar trebui să procedeze operatorii economici astfel încât alimentele să nu ajungă la gunoi. Legea 217 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 17 noiembrie 2016,iar normele metodologice de aplicare au fost aprobate de Guvern pe data de 8 februarie 2019.

   

   

  Competiție internă 2023

   

  Metode integrative de cultivare și îmbunătățire a creșterii plantelor de salată în sistemul Nutrient Film

  Technology

   

   

  REZUMAT

  Proiectul vizează avansarea semnificativă a cunoștințelor științifice și tehnologice în domeniul îmbunătățirii eficienței plantelor, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, inclusiv în ceea ce privește valoarea lor nutrițională.

  Observaţiile actuale privind oxigenarea soluţiei nutritive sunt insuficiente pentru a exploata în întregime potențialul acesteia și pentru a oferi cea mai eficientă modalitate de oxigenare, necesară pentru a susține absorbția și creșterea optime a mineralelor vegetale. Inovația adusă de acest proiect constă într-un sistem activ de barbotare adaptat specific sistemului hidroponic NFT, capabil să asigure o oxigenare adecvată a soluției nutritive, cu un impact semnificativ asupra randamentului culturii de salata.

  Cercetările sunt efectuate în cadrul serei-bloc care este parte a "Centrului de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare". Pentru realizarea experimentului, s-au utilizat semințe cu certificat de garanție a calității materialului biologic. Răsadurile de salată sunt cultivate inițial în condiții controlate și ulterior transplantate definitiv în sistemul NFT.

  Suprafața totală alocată desfășurării experimentului este de 33 m2. Documentarea la zi cu privire la identificarea necesităților de creștere a plantelor este o etapă esențială a procesului de cercetare, urmată de elaborarea unei scheme de lucru adecvate.

  Factorii experimentali incluși sunt: două soiuri de salată verde (cu frunze verzi și roșii) pentru factorul A, sistem cu și fără oxigenare suplimentară pentru factorul B, și două variante de iluminare (naturală și suplimentară cu LED-uri) pentru factorul C.

  Parametrii de creștere a plantelor sunt monitorizați utilizând echipamente disponibile în seră, incluzând temperatură, lumină, umiditate atmosferică, concentrația de CO2 și O2, pH-ul soluției nutritive, activitatea fotosintetică și conținutul de clorofilă. Măsurătorile includ determinarea creșterii plantelor în diametru, numărul de frunze și cântărirea plantelor pentru stabilirea greutății acestora.

  Analiza plantelor este realizată din perspectiva germinației, creșterii, producției de biomasă, suprafeței frunzelor, fluorescenței clorofilei, utilizând metode precum fluorimetria (cu fluorometrul SI1Fl, ADCScience),determinarea conținutului de clorofilă (utilizând clorofila AC200) și metode gravimetrice, analize fizico-chimice.

  Acest proiect este finanțat de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, proiectul numărul 848/30.06/2023, în cadrul IPC 2023.

   

   

  Competiție internă 2023

   

  GreenFood – Abordare inovatoare ca o alternativa verde de tratament pentru bolile enterice din sectorul avicol

   

  REZUMAT

  Sănătatea animală reprezintă o preocupare pentru toți cetățenii europeni, indiferent de domeniul lor de activitate. Această preocupare are la bază sănătatea publică, securitatea și siguranța alimentară, aspecte corelate cu sănătatea animalelor, dar, de asemenea, și cu costurile economice pe care le implică epidemiile provocate de bolile animale.

  Bolile enterice la speciile de păsări domestice sunt prezente atât în sistemul industrial de creștere, cât și în cel gospodăresc, producând pagube importante efectivelor de păsări. De obicei, tratamentul bolilor enterice include antibiotice administrate în furaj sau injectabil, iar o creștere a incidenței bolii într-un efectiv conduce în general la o utilizare sporită de antibiotice, fapt care crește potențialul apariției de reziduuri antibiotice în carne și ouă și riscul de creștere a rezistenței bacteriilor la acestea. Astfel, datorită numeroaselor reacții adverse și insatisfacției terapeutice în medicina convențională, asistăm astăzi la o creștere vertiginoasă a utilizării plantelor medicinale și aromatice, atât ca materii prime în industria de medicamente,

  În acest context, obiectivul principal al proiectului este proiectarea unor soluții alternative cu acțiune profilactică și curativă asupra bolilor enterice din sectorul avicol, prin dezvoltarea unei tehnologii inovative de obținere a unui aditiv fitogen din flora indigenă cu efect multitarget (antimicrobian, antioxidant și prebiotic). Proiectul va conduce la obtinerea unor bioproduse ce pot fi amestecate cu ușurință cu alte ingrediente pentru furaje, fara reziduuri tisulare, ce îmbunătățesc aportul de hrană, rata de conversie a hranei, imunitatea păsărilor, digestia, cresc disponibilitatea nutrienților, precum și absorbabilitatea, au efecte antimicrobiene, nu afectează caracterele carcasei, scad utilizarea antibioticelor, acționează ca antioxidanți, concurează pentru factorii de stres și oferă produse organice sănătoase pentru consumul uman.