Cazare- Arhivă 2019-2020
   

  Informații cazare an universitar 2019-2020

   

   

  Listă studenți cazați:

   

  Afișarea listelor se va face în data de 24.09.2019, iar cazarea propriu- zisă se va desfășura în zilele de 28, 29, 30 septembrie 2019, între orele 08 - 15, conform calendarului de cazare.

  Repartizarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în cămine, este făcută de către comisia de cazare, criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei academice.

  Studenţii înmatriculați în anul I (licenţă şi master) care au solicitat cazare la admitere vor fi cazaţi indiferent de sesiunea de înscriere (iulie sau septembrie).

  Studenții din anii de studii II-IV/ VI, respectiv masteranzii din anul II de studii care au solicitat cazare (la administrația căminelor sau la secretariatul Direcției Campus Studențesc) vor fi cazați în ordinea mediilor din anul pe care l-au promovat recent, în limita locurilor disponibile.

  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE

  • carte de identitate (original + copie xerox);
  • actele doveditoare pentru situațiile speciale: student cu părinte cadru didactic, orfan de ambii părinți, plasament;
  • dovada achitării tarifului de cazare.

  În urma depunerii acestor documente, administrația căminului va pune la dispoziția solicitanților următoarele:

  • două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului);
  • proces verbal de predare-primire;
  • legitimația de cămin.

  Direcția Campus Studențesc

  Adresa: Bd. Mărăști nr. 59, sector 1, București

  *Direcția se află în Campusul Agronomie Herăstrău, cămin A4.

   

  Persoane de contact:

  Ing. PĂUN Vlad - Director Campus Studențesc

  Ing. OLARU Elena - Șef Serviciu Administrare și Întreținere Cămine

   

  Documente informative cazare