Competiție internă 2023 - Fine4Pietroasa

  Competiție internă 2023

   

  Tehnologii inovative și sustenabile pentru limpezirea și eliminarea polifenolilor indezirabili din musturile și vinurile obținute din soiul Tămâioasă românească prin utilizarea unor materiale adsorbante de origine vegetală și minerală

  Fine4Pietroasa

   

   

  REZUMAT

  Proiectul propune administrarea unor adsorbanți nealergeni de origine vegetală și/sau minerală în fază prefermentativă și postfermentativă pentru eliminarea polifenolilor indezirabili din musturile sau din vinurile obținute din soiul Tămâioasă românească din centrul viticol Pietroasa. Vinurile obținute din soiuri aparținând familiei Muscat, din care face parte și soiul Tămâioasă românească, conțin adesea polifenoli ușor oxidabili, cu gust amar, care afectează calitatea percepută a vinului. Reducerea acestor polifenoli este necesară, dar trebuie să se realizeze cu un impact minim asupra aromelor sau precursorilor de arome, astfel încât să se păstreze profilul senzorial specific soiului aromate. Materialele adsorbante utilizate trebuie să corespundă noilor cerințe ale pieței, să fie nealergene, să nu fie de sinteză chimică astfel încât să fie păstrată naturalețea produsului finit și să asigure siguranța şi securitatea alimentară. În proiect sunt evaluate câteva variante experimentale la nivel de stație pilot (Laboratorul de Oenologie), în care sunt utilizate materiale adsorbante alternative în doua faze importante ale vinificației, în fază prefermentativă, aplicate pe mustul brut și în fază postfermentativă aplicate, după primul pritoc, pe vinul brut. Calitatea vinurilor experimentale va fi evaluată prin analize fizico-chimice (stațiunea Pietroasa), analize spectrofotometrice pentru polifenoli totali şi culoare, analize de profil al substanțelor volatile prin utilizarea unui gaz-cromatograf de tip nas electronic (Facultatea de Horticultură) și prin analize senzoriale standardizate descriptive și de profil senzorial total şi aromatic (Centrul Hortinvest + Laboratorul de Oenologie). Cele mai bune variante tehnologice vor fi utilizate la Pietroasa pentru producerea vinurilor aromate din soiul Tămâioasă românească.