Evaluare instituţională
   
   
   
  This post is password protected. To view it please enter your password below:


  1. Raport de Evaluare Instituțională Internă pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  2. Internal Institutional Evaluation Report for The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest
  3. Rapoarte de autoevaluare a programelor de studii
  4. OPIS – Anexe la Partea I şi Partea a-II-a a Raportului de evaluare instituţională – 2015
  5. Anexa I.1. OMIS 5590/1992
  6. Anexa I.2. HG 568/1995
  7. Anexa I.3. HG 580/2014
  8. Anexa I.4. Carta USAMVB
  9. Anexa I.5. Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară
  10. Anexa I.6. Decizie numire Comisie Etică USAMVB
  11. Anexa I.7. Regulamentul Comisiei de Etică a USAMVB
  12. Anexa I.8. Regulamentul Comisiei de Etică Universitară – 2012
  13. Anexa I.9. Regulamentul Compartimentului de Audit Intern
  14. Anexa I.10. Raportul Comisiei de Audit Public Intern
  15. Anexa I.11. Raportul Rectorului 2012-2014
  16. Anexa I.12. Metodologia pentru Organizarea și Desfășurarea Referendumului de alegere a Rectorului
  17. Anexa I.13. Regulament alegeri USAMV
  18. Anexa I.14. Metodologie de selectare a decanilor și a directorului CSUD
  19. Anexa I.15. Metodologie de numire a prorectorilor, prodecanilor și a directorilor școlilor doctorale
  20. Anexa I.17. Regulament intern USAMVB
  21. Anexa I.18. Senatul USAMVB
  22. Anexa I.19. Consiliu de Administrație
  23. Anexa I.20. Organigrama USAMVB
  24. Anexa I.21. Strategia USAMVB 2012-2016
  25. Anexa I.22. Planuri Operaționale USAMVB
  26. Anexa I.23. Regulament Direcția Generală Administrativă
  27. Anexa I.24. Regulament Direcția Economică
  28. Anexa I.25. Regulament Direcția Resurse Umane
  29. Anexa I.26. Regulament Direcția Secretariat Școlaritate
  30. Anexa I.27. Regulament Oficiul Juridic
  31. Anexa I.28. Certificat ARACIS
  32. Anexa I.29. Certificat IQNET, SRAC
  33. Anexa I.30. Cursuri Personal Administrativ
  34. Anexa I.31. Metodologie Concursuri Posturi Didactice
  35. Anexa I.32. OUG 94/2014
  36. Anexa I.33. Resurse Predare Învățare
  37. Anexa I.34. Îndrumatoare Ghiduri
  38. Anexa I.35. Campus USAMVB
  39. Anexa I.36. Spaţii şi Dotări
  40. Anexa I.37. Regulament Bibliotecă Centrală
  41. Anexa I.38. Fond de Carte Bibliotecă USAMVB
  42. Anexa I.39. Colecţii Periodice Biblioteca USAMVB
  43. Anexa I.40. Colecţii Periodice menţinute în ultimii 5 ani
  44. Anexa I.41. Baza de Date Internaţionale accesate prin ANELIS Plus
  45. Anexa I.42. Colecţii Enciclopedice
  46. Anexa I.43. Schimburi de Reviste
  47. Anexa I.44. Raport de Activitate Biblioteca USAMVB
  48. Anexa I.45. Hotărâre Senat înființare Editura USAMVB
  49. Anexa I.46. Buget, venituri și cheltuieli
  50. Anexa I.47. Situația Financiară USAMVB
  51. Anexa I.48. Regulament Burse USAMVB
  52. Anexa I.49. Sprijin Recompense Studențești
  53. Anexa I.50. Raport Curtea de Conturi
  54. Anexa I.51. Oferta Educațională
  55. Anexa I.52. Metodologie Admitere
  56. Anexa I.53. Brosura USAMVB
  57. Anexa I.54. Promovare USAMVB în diferite Reviste
  58. Anexa I.55. Efective de Studenți 2013-2014 și 2014-2015
  59. Anexa I.56. Regulament Activitate Profesională a Studenților
  60. Anexa I.57. Model Fișă Disciplină
  61. Anexa I.58. Metodologie Examinare a Studențior
  62. Anexa I.59. Promovabilitatea Studenților
  63. Anexa I.60. Supliment la Diplomă
  64. Anexa I.61. Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră
  65. Anexa I.62. Sesiuni Științifice Studenți
  66. Anexa I.63. Inserția pe piața muncii a absolvenților
  67. Anexa I.64. Strategie Domenii CDI USAMVB
  68. Anexa I.65. Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Științific
  69. Anexa I.66. Organigrama DGPCS CDI
  70. Anexa I.67. Regulament de organizare și funcționare DGPCS CDI
  71. Anexa I.68. Cod Etică DGPCS CDI
  72. Anexa I.69. Raport CDI USAMVB
  73. Anexa I.70. Loturi Experimentale
  74. Anexa I.71. ROF SDE Belciugatele
  75. Anexa I.72. ROF Ferma Istrița
  76. Anexa I.73. ROF Ferma Pietroasa
  77. Anexa I.74. ROF Ferma Stoenești
  78. Anexa I.75. Listă Proiecte Cercetare în Derulare
  79. Anexa I.76. Listă Proiecte Cercetare în Competiție
  80. Anexa I.77. Indicatori CDI USAMVB
  81. Anexa I.78. Rezultate CDI USAMVB
  82. Anexa I.79. Interviuri și Emisiuni
  83. Anexa I.80. Publicaţii Ştiinţifice USAMVB
  84. Anexa I.81. Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
  85. Anexa I.82. Structura Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
  86. Anexa I.83. Regulament Departament pentru Asigurarea Calităţii
  87. Anexa I.84. Regulament Consiliu Academic
  88. Anexa I.85. Regulament Evaluare Programe Studii
  89. Anexa I.86. Formular şi Procedură Analiza Colegială a Activităţii Studenţilor
  90. Anexa I.87. Regulament de Aplicare a Sistemului European de Credinte Transferabile
  91. Anexa I.88. Metodologie şi Procedură Finalizare Studii
  92. Anexa I.89. Regulament State Funcţii
  93. Anexa I.90. Raport Studenţi/Cadre Didactice
  94. Anexa I.91. Fişă de Evaluare Colegială Anuală
  95. Anexa I.92. Raport de Autoevaluare Anuală Model
  96. Anexa I.93. Fişă de Evaluare a Cadrelor Didactice de către Studenţi
  97. Anexa I.94. Fişă de Evaluare a Cadrelor Didactice de către Managementul Academic
  98. Anexa II.95. Infrastructură CD
  99. Anexa II.96. Rapoarte DAC
  100. Anexa II.97. Plan Operaţional Cercetare 2014
  101. Anexa II.98. Plan Operaţional Cercetare 2015
  102. Anexa II.99. Decizie Revizuire CEAC