În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2017-2019

   

  În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2017-2019

   

  Depunerea lucrării metodico-ştiinţifice se face până la data de 31 august 2018, în forma scrisă, legata tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD/DVD, format PDF.

   

  Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspunderea a candidatului, din care să rezulte că:

  a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;

  b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

  c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

  d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

   

  Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

   

  Lucrarea metodico-ştiințifică va fi însoţită de cererea de depunere a lucrării şi se va înregistra la Registratura USAMV din Bucureşti.