Anunțuri resurse umane - Arhivă 2021

  Anunțuri resurse umane - Arhivă 2021

   

   

  Examen promovare 21.12.2021

  Rezultatele examenelor de promovare

  ANUNȚ - Examen de promovare pentru personalul didactic auxiliar - 21.12.2021 ora 10:00


  ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI PROIECT POCU 140840

  Student Antreprenor de Succes

   

  Anunț - 06.12.2021

  Rezultate finale - 19.12.2021


  Concurs 13.12.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 26.11.2021

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunț important

  Anunț

  Calendar

  3 posturi administrator financiar patrimoniu – Departamentul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare şi Activităţi Suport CDI

  2 posturi administrator financiar patrimoniu pentru o fracţiune de normă (4 ore pe zi) – Editura Ex Terra Aurum

  1 post administrator financiar patrimoniu pentru o fracţiune de normă (4 ore pe zi) – Editura Ex Terra Aurum

  1 post administrator financiar – Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală, Filiala Călăraşi

  1 post administrator financiar pentru o fracţiune de normă (4 ore pe zi) – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

  1 post cercetător ştiinţific III – Centrul de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Agroalimentare Hortinvest

  1 post administrator financiar – Serviciul Relaţii Internaţionale


  Concurs 04.11.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 27.10.2021

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă și practică

  Rezultate admitere dosare

  Anunț important

  Anunț

  Calendar

  Cerere înscriere concurs

  1 post muncitor calificat – Facultatea de Horticultură, Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post secretar facultate

  1 post administrator financiar – Direcţia Resurse Umane, Serviciul Personal

  3 posturi muncitor calificat - instalator – Direcţia Tehnică

  2 posturi muncitor calificat - electrician – Direcţia Tehnică

  1 post muncitor calificat - zugrav – Direcţia Tehnică

  6 posturi îngrijitoare – Direcţia Tehnică

  1 post sofer – Direcţia Tehnică

  1 post – muncitor necalificat – Direcţia Tehnică, Serviciul Parc Grădina Botanică


  Concurs 20.09.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 10.09.2021

  Rezultate contestație interviu

  Rezultate interviu

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  Calendar

  1 post muncitor necalificat – Facultatea de Horticultură, Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post sofer – Directia Tehnica/ Serviciul Parc Auto

  1 post muncitor calificat - Facultatea de Horticultură, Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post muncitor necalificat – Serviciul Parc, Grădina Botanică

  1 post administrator financiar – Centrul pentru Consiliere şi Orientare în Carieră, Departamentul Consiliere Vocaţională şi Ocupaţională

  1 post administrator financiar de patrimoniu – Direcţia Campus Studenţesc, Serviciul Facilităţi Studenţi

  7 posturi îngrijitoare – Direcţia Campus Studenţesc, Serviciul Facilităţi Studenţi

  1 post administrator patrimoniu – Editura “Ex Terra Aurum”

  1 post muncitor calificat – Editura “Ex Terra Aurum”

  1 post administrator patrimoniu – Editura “Ex Terra Aurum”

  1 post inginer cercetare laborator vinificaţie – SDCDVP Pietroasa – Istriţa

  1 post tractorist - SDCDVP Pietroasa – Istriţa

  1 post muncitor necalificat - SDCDVP Pietroasa – Istriţa


  Concurs 16.07.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 08.07.2021

  Rezultate probă interviu pt. postul de tehnician

  Rezultate probă interviu pt. admin. fin. la Dir. Economică

  Rezultate probă interviu pt. consilier juridic și pt. muncitor necalificat la Serv Parc / PRACTICĂ pt. admin. fin. la Dir. Economică

  Rezultate proba scrisă / practică

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Calendar

  1 post consilier juridic – Direcția Juridic și Patrimoniu/Serviciul Juridic și Contencios

  1 post muncitor necalificat – Direcția Tehnică/Serviciul Parc, Gradină Botanică, Sere și Solarii

  1 post tehnician – Facultatea de Horticultură, Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post muncitor calificat - Facultatea de Horticultură, Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post administrator financiar patrimoniu – Direcţia Economică


  Concurs 24.05.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 17.05.2021

  Rezultate finale

  Rezultate proba practică (Direcția Achiziții Publice)

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă (practică)

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Calendar

  2 posturi muncitor necalificat -– Direcția Tehnică/Serviciul Parc, Grădină Botanică, Sere și Solarii

  2 posturi administrator patrimoniu – Direcția Achiziții Publice

  1 post administrator patrimoniu – Direcția Tehnică/Serviciul Logistică/Compartiment Securitate

  3 posturi asistenți de cercetare științifică studii superioare cu contract de muncă pe durata determinată, pana la 15.10.2022 - Clinici universitare, Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post cercetator științific studii superioare cu contract de muncă pe durată determinată, de 1 an și 6 luni - Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare Hortinvest


  Examen promovare 12.05.2021

  Rezultate

  Anunț

  Boroiu Laurențiu

  Chelariu Mihaela

  Spînu Maria

  Stăncescu Adrian


  Concurs 05.04.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 26.03.2021

  Rezultate interviu (Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră)

  Rezultate interviu

  Rezultat contestație - Rușanu Răzvan

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Calendarul concursului

  Anunț

  1 post administrator patrimoniu – Direcția Tehnică / Serviciul Logistică / Compartiment Administrativ Clădiri

  1 post muncitor calificat - electrician – Direcția Tehnică / Serviciul Logistică / Atelier Întreținere

  1 post administrator patrimoniu – Direcția Tehnică / Serviciul Logistică / Compartiment Securitate

  1 post Director – Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră / Departamentul Consiliere Vocațională și Ocupațională

  1 post administrator financiar – Direcția Resurse Umane

  2 posturi muncitor calificat - tractorist - SDCDVP PIETROASA-ISTRIȚA

  1 post Șef Ferma Procesare / Prelucrare - SDCDVP PIETROASA-ISTRIȚA

  2 posturi muncitor necalificat - SDCDVP PIETROASA-ISTRIȚA

  1 post inginer cercetare laborator vinificație - SDCDVP PIETROASA-ISTRIȚA

  1 post chimist - SDCDVP PIETROASA-ISTRIȚA

   

  Concurs 15.03.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 08.03.2021

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă, interviu și rezultate finale

  Răspuns contestație depusă în data de 17.03.2021 - FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII POSTUL TEHNICIAN - GIGOLEA Veronica

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Calendarul concursului

  Anunț

  1 post conducător auto (șofer)-Serviciul Parc Auto

  2 posturi muncitor necalificat – Facultatea de Horticultură – Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post technician – Facultatea de Biotehnologii – Departamnetul Biotehnologii

  1 post laborant – Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul Științe Preclinice

  1 post muncitor calificat Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul Științe Preclinice

  1 post tehnician- Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul Științe Preclinice

   

  Concurs 25.02.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 19.02.2021

  Rezultate interviu

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Calendar

  1 post Administrator patrimoniu - Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare

   

  Concurs 19.01.2021

  Data limită de depunere a dosarelor: 12.01.2021

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de director în cadrul direcției Juridic și Patrimoniu

  Rezultate probă scrisă

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Calendar concurs

  1 post administrator patrimoniu – Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

  4 posturi îngrijitoare - Direcția Tehnică / Serviciul Logistică / Compartiment Administrativ clădiri

  3 posturi administrator patrimoniu – Direcția Achiziții Publice

  1 post administrator financiar patrimoniu – Direcția Generală Administrativă

  1 post administrator financiar patrimoniu – Direcția Juridic și Patrimoniu/Biroul Patrimoniu

  1 post Consilier Juridic - Direcția Juridic și Patrimoniu / Serviciul Juridic

  3 posturi Consilier Juridic - Direcția Juridic și Patrimoniu / Serviciul Juridic

  1 post Director al Direcției Juridic și Patrimoniu

  1 post administrator financiar patrimoniu – SCDVP Pietroasa - Istrița / Cercetare - Tematică și bibliografie

  1 post inginer cercetare – SCDVP Pietroasa - Istrița / Cercetare - Tematică și bibliografie