Anunțuri resurse umane - Arhivă 2020

  Anunțuri resurse umane - Arhivă 2020

   

   

  Concurs 15.12.2020

  Rezultate finale concurs

  Rezultate finale interviu

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele interviului - Postul de muncitor necalificat - FMV

  Anunț pentru contestație - Postul de muncitor necalificat - FMV

  Rezultate probă practică

  Rezultate finale pentru FMV - Științe preclinice pentru concursul din 15.12.2020

  Rezultate proba scrisă/practică

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  1 Post Administrator Financiar

  1 Post Laborant - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul Stiinte Preclinice

  1 Post Muncitor Calificat - Facultatea de Horticultura - Departamentul de Bioingineria sistemelor hortiviticole

  1 Post Muncitor Necalificat - Editura Universitara “Ex Terra Aurum”

  1 Post Muncitor Necalificat– Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte Preclinice

  1 Post Tehnician - Facultatea de Horticultura - Departamentul de Peisagistica, Biodiversitate si Horticultura

  1 Post Tehnician veterinar - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul de Științe Clinice

  1 Post Tehnician veterinar - Personal Didactic auxiliar - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul de Științe Clinice

  2 Posturi Tehnician veterinar - Facultatea de Medicină Veterinară - Departamentul de Științe Clinice

   

  Concurs 10.09.2020

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Calendarul concursului

  1 Post Administrator Financiar Patrimoniu - Auditor Intern

  1 Post Consilier - Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C)

  1 Post Administrator Financiar - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Aprovizionare

  1 Post Administrator Financiar - Direcția Tehnică

  1 Post Electrician - Direcția Tehnică

  1 Post Inginer - Facultatea de Horticultură - Departamentul Biogingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 Post Medic Veterinar - Clinica Facultății de Medicină Veterinară - Cardiologie

  1 Post Medic Veterinar - Clinica Facultății de Medicină Veterinară - Anestezie/Terapie Intensivă

  1 Post Muncitor Necalificat - Direcția Tehnică / Serviciul Parc Grădina Botanică

  2 Posturi Administrator Patrimoniu - Direcția Achiziții

  3 Posturi Muncitor Calificat - Facultatea de Horticultură - Departamentul Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  2 Posturi Secretar - Facultatea de Agricultură

   

  Concurs 24.08.2020

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Calendarul concursului

  Anunț

  1 post Inginer – Facultatea de Agricultură - Departamentul Științele Solului

   

  Concurs 04.08.2020

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar în cadrul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Marketing - Ciobănița Viviana

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar în cadrul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Marketing - 2

  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar în cadrul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Marketing

  Completare la rezultate probă scrisă / practică

  Rezultate probă scrisă / practică

  Rezultate admitere dosare

  1 post administrator financiar - direcția resurse umane, serviciul salarizare

  1 post administrator financiar - serviciul comunicare, relații publice și marketing

  1 post administrator financiar patrimoniu

  1 post electrician

  2 posturi instalator

  1 post zugrav

  3 posturi îngrijitoare

  1 post muncitor necalificat

  1 post magaziner - departamentul sala de sport

   

  Concurs 20.03.2020

  Rezultate probă interviu

  Rezultate probă practică / interviu

  Rezultate probă scrisă / practică

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  Muncitor calificat lăcătuș/sudor

  Medic veterinar - radiologie - Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul Științe Clinice

  Muncitor necalificat - studii generale/medii

  Tehnician veterinar - semiologie, radiologie - Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul Științe Clinice

  Administrator clădire - Clădire Horticultură

  Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice / Serviciul Aprovizionare

  Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice / Serviciul Contractare Achiziții

  Conducător auto

  Îngrijitoare direcția tehnică

  Îngrijitoare direcția tehnică

  Muncitor calificat - electrician

  Muncitor calificat - fochist

  Muncitor calificat - instalator

  Muncitor calificat - tâmplar

  Muncitor calificat - zugrav

  Muncitor necalificat - Direcția tehnică / serviciul parc grădină botanică

   

  Asistent cercetare - doctorand

   

  Având în vedere rezultatul concursului, dna Olaru Georgia va ocupa postul de asistent cercetare (doctorand) din lista de personal a proiectului complex PN-II1-P1-1.2-PCCDI-2017-0301, începând cu data de 01.04.2020 până la data de 05.09.2020.

  Anunț / Announcement

   

  Concurs 03.02.2020

  Rezultate

   

  Concurs 25.02.2020

   

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunț

  1 post Administrator financiar – Centru de consiliere și orientare în carieră

  1 post Administrator financiar patrimoniu –Departamantul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare și Activități Suport CDI

  1 post Îngrijitor cămin – Direcția Campus Studențesc- Serviciul Administrare și Întreținere Cămin

  1 post Îngrijitor cămin – Direcția Campus Studențesc- Serviciul Administrare și Întreținere Cămin

  1 post Muncitor necalificat – Direcția Campus Studențesc- Serviciul Administrare și Întreținere Cămin

  2 posturi Muncitor necalificat –SCDVP Pietroasa - Istrița

  1 post Administrator patrimoniu – SCDVP Pietroasa- Istrița

   

  Concurs 07.01.2020

   

  Rezultate finale

  Rezultate probă scrisă

  Selecție dosare

  Anunt

  1 post secretar - Facultatea de Medicina Veterinara

  1 post muncitor calificat – Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte preclinice

  1 post Technician Facultatea de Biotehnologii – Departamentul Biotehnologii

  1 post administrator financiar – Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera