Anunțuri resurse umane - Arhivă 2019

  Anunțuri resurse umane - Arhivă 2019

   

   

  Concurs 26.11.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post muncitor Serele de flori – Facultatea de Horticultura – Departamentul Peisagistica, Biodiversitate si Horticultura Ornamentala

  1 post Laborant – Facultatea IGPA – Tehnologii de productie si procesare

  1 post muncitor calificat – Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Productii Animaliere si sanatate Publica

  1 post Technician Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte preclinice – disciplina Fiziopatologie

  1 post Muncitor – Facultatea de Medicina Veterinara – Departamentul Stiinte preclinice

  1 post ingrijitor – Biblioteca

  2 posturi Instalator – Directia Tehnica – Serviciul Logistic - Compartiment Atelier Intretinere

  1 post Ingrijitoare Directia Tehnica – Serviciul Logistic - Compartiment Administrativ cladiri

  1 post Vinificator – pivnicer – SDCDVP Pietroasa – Istrita

  1 post Administrator financiar de patrimoniu – Directia Tehnică / Serviciul Investiții

  1 post Administrator patrimoniu – Directia Achizitii Publice – Serviciul Contracte Achizitii

  1 post Administrator financiar - Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare

  1 post Administrator patrimoniu – Editura Universitara “Ex Terra Aurum”

   

  Examen promovare 29.10.2019

   

  Rezultatele examenelor de promovare

  Anunț

   

  Concurs posturi auxiliare 09.10.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator Sef – Centrul de Cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare

  2 posturi Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Contractare Achiziții

  1 post Administrator financiar - Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare

  1 post Administrator financiar de patrimoniu- Facultatea de Management, Inginerie Economică în agricultură și Dezvoltare Rurală București - Filiala Slatina

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

   

  Concurs posturi Club Sportiv Agronomia 24.09.2019

   

  1 post antrenor normă întreagă


  Concurs posturi auxiliare 09.09.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Contractare Achiziții

  1 post Administrator financiar - referent - Facultatea de Medicină Veterinară - Secretariat

  1 post Administrator financiar de patrimoniu - Facultatea de Management, Inginerie Economică în agricultură și Dezvoltare Rurală București - Filiala Slatina

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

  1 post Consilier Juridic - Serviciul Juridic și Contencios

  1 post Șef Serviciu - Serviciul Juridic și Contencios

  2 posturi Muncitor calificat - Facultatea de Horticultură, departamentul Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

  1 post Ingrijitoare - Direcția Tehnică/Serviciul Logistică/ Compartiment Administrativ Clădiri

  1 post muncitor calificat - Direcția Tehnică/Serviciul Logistică / Compartiment Tehnic

  1 post Administrator financiar de patrimoniu - Directia Tehnică/Serviciul Investiții

  1 post Muncitor calificat - 4 ore - Direcția Tehnică Serviciul Logistic

  1 post Administrator financiar - Serviciul Relații Internaționale

  1 post Administrator financiar - Serviciul Comunicare, Relații publice și Marketing

  1 post Administrator financiar - Direcția Resurse Umane - Serviciul Salarizare

  1 post Director Cercetare - Dezvoltare - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post Șef Sector - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post Șef Fermă Istrița - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post inginer - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post Administrator financiar de patrimoniu - S.D.C.D.V.P Pietroasa

  3 posturi muncitor necalificat - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post mecanic - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

  1 post muncitor calificat - S.D.C.D.V.P Pietroasa - Istrița

   

  Concurs posturi auxiliare 28.08.2019

   

  Rezultate finale

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Contractare Achiziții

  2 posturi Administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice/Serviciul Aprovizionare/Derulare Contracte

  3 posturi Ingrijitor - Direcția Campus Studențesc/Administrare și Întreținere cămine

   

  Concurs 22.07.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 15.07.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultatele probei scrise / practice

  Selecție dosare

  Anunț

  1 post Inginer - Facultatea de Îmbunătățiri funciare și Ingineria mediului, Departamentul de Mediu și Îmbunătățiri Funciare

  1 post Curier - Direcția Școlaritate

  1 post Ingrijitor - Direcția Tehnică

   

  Concurs 10.06.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 03.06.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultat contestație probă scrisă

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunț

  1 post Administrator șef facultate - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Administrator financiar - Facultatea de Management Inginerie Economcă in Agricultură și Dezvoltare Rurală Departamentul de Management și Marketing

  1 post Îngrijitor Clădire

  1 post Ingrijitor - Sala de Sport

   

  Anunț examen promovare

  în data de 24.04.2019

   

  Rezultate promovări

  Bibliografie

  Anunt

   

  Concurs 06.05.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 24.04.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunt

  1 post Secretar - Facultatea de Management

  1 post Administrator șef facultate- Facultatea de Medicină Veterinară

  2 posturi Îngrijitor - Direcția Campus Studențesc

   

  Post vacant USAMV

   

  1 post - Personal auxiliar cu studii superioare - Proiect 89/09.09.2016- SusMAPWaste

   

  Concurs 06.03.2019

  Data limita de depunere a dosarelor 27.02.2019

   

  Rezultate finale

  Rezultate interviu după contestație

  Rezultate interviu

  Rezultate probă scrisă dupa contestație

  Rezultate probă scrisă

  Selecție dosare concurs

  Anunt

  1 post Secretar - Facultatea de Management- DDIFR

  1 post Administrator financiar patrimoniu - Serviciul Relații Internaționale

  1 post Laborant - Facultatea de Biotehnologii - Dep. Biotehnologii Industriale

  2 posturi Inginer - SCDVV Pietroasa- Dep. Cercetare

  1 post Administrator financiar patrimoniu - Direcția Economică

   

  Concurs 25.02.2019

   

  Rezultate interviu

  Rezultate proba practică

  Rezultate proba scrisă

  Rezultate selecție dosare

  Anunt

  1 post Conducător Auto - Direcția Tehnică - Serviciul Parc Auto

  1 post Muncitor - Ferma Stoenești

  1 post Muncitor calificat - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Tehnician veterinar - Departamentul de Științe Clinice - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Tehnician veterinar - Departamentul de Științe Preclinice - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Administrator financiar - normă de 4 ore - Facultatea de Medicină Veterinară

  1 post Consilier juridic - Biroul juridic

   

  Anunț promovări 17.01.2019

   

  Anunț

   

  Concurs 04.02.2019

   

  Rezultate în urma contestației

  Rezultate finale

  Rezultate interviu

  Rezultate probă practică

  Rezultate probă scrisă

  Rezultate admitere dosare

  Anunt

  1 post Secretar - Facultatea de Management - DDIFR

  1 post Casier - Editura Ex Terra Aurum

  1 post Administrator Patrimoniu - Direcția Tehnică

  1 post Administrator șef - Centrul de cercetare pentru studiul produselor agroalimentare

  1 post administrator patrimoniu - Direcția Achiziții Publice