Informații publice

  În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II

  sesiunea august 2023

   

   

  CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II - sesiunea august 2023

  Programarea Cursurilor de Pregătire pentru Gradul didactic II - sesiunea august 2023

  Cazare:

  • Cadrele didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea august 2023 se pot caza, la cerere, pe perioada desfășurării examenelor (27 - 29 august 2023) în campusul universitar, în căminul A10 la prețul de 190 lei /cameră/noapte.

   

   

   

  În atenția cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I - seria 2022 - 2024 

   

  Depunerea lucrării metodico-ştiinţifice se face până la data de 31 august 2023, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD/DVD, format PDF, la Registratura USAMV din Bucureşti. 

  Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspunderea a candidatului, din care să rezulte că:

  a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;

  b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

  c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

  d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

   

  Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

  Lucrarea metodico-ştiințifică va fi însoţită de cererea de depunere și consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

   

  Admitere Colegiul Terțiar Nonuniversitar

  Arhivă 2022

   

   
   
   

  Colegiul Terțiar Nonuniversitar este pregătit pentru a deschide porțile noului an școlar 2022-2023!

   

  Dragi elevi, vă invităm cu entuziasm la festivitatea de deschidere a noului an școlar, pe data de 3 octombrie 2022, în fața clădirii Rectorat, începând cu ora 08:30.

  După festivitate, veți fi preluați de către responsabilii de calificări, care vă vor însoți într-un scurt tur ghidat al spațiilor de învățământ.

  Vă dorim un an roditor, în care dezvoltarea profesională să se îmbine cu cea personală, aducându-vă astfel o mulțime de reușite.

   
   
   

  CAZARE CĂMINE USAMV 2022

  COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR

   

  Ziua / perioada de realizare

  Acțiunea

  · Sesiunea iulie 27.06 -28.07.2022

  · Sesiunea septembrie 08.08 -16.09.2022

  Solicitare cazare în Fișa de înscriere (Anexa 2)

  16.09.2022 –27.09.2022

  Analiza cererilor, aprobarea de către comisia de cazare și întocmirea listelor cu repartizarea în fiecare cămin

  28.09.2022 –30.09.2022, între orele 8:00-16:00

  Cazarea elevilor la Direcția Campus Studențesc (Căminul A4), prin prezentarea carții de identitate

   

   

  Misiunea Colegiului este aceea de a oferi tinerilor o pregătire profesională într-un mediu academic în care să își dezvolte abilitățile practice, să-ți descopere pasiunile și perspectivele profesionale pentru o integrare optimă pe piața muncii.

   

   

  Felicitări tuturor celor care se pot numi din toamnă elevi ai Colegiului Terțiar Nonuniversitar USAMV București.

  În perioada 1-13 septembrie veți fi contactați de secrétariat pentru a stabili aspectele administrative legate de crearea conturilor instituționale, ocuparea locurilor în cămine și accesul automobilelor în campus.

  ATENȚIE! Cursurile Colegiului vor începe pe data de 3 octombrie.

   

  Documente necesare pentru înscriere:
  a. dosar tip mapă;
  b. fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de secretariatul CTN-SAMVB, (Anexa 2);
  c. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta dacă este cazul) şi foaia matricolă în original;
  d. copie după cartea de identitate;
  e. certificatul de naştere, în orginal sau copie;
  f. certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul);
  g. în situatia în care elevii sunt minori, părintele/tutorele/susținătorul legal vor prezenta copie după CI, iar tutorele/susținătorul legal vor prezenta copie după hotărârea judecătorească; h. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul/calificarea pentru care candidează;
  i. două fotografii tip carte de identitate.

   
  Prima sesiune de înscrieri
  27.06.2022 – 22.07.2022 Înscrierea candidaților
  • Fizic, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00 la adresa Bd. Mărăști Nr.59, Clădirea Memorială Sandu Aldea
  25.07.2022 Afișarea rezultatelor
  26.07.2022 - 28.07.2022 Prezentarea documentelor pentru verificarea conformității și a contractului educațional semnat de către candidat în vederea confirmării locului ocupat
  28.07.2022 Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați în limita numărului de locuri repartizat
  A doua sesiune de înscrieri
  08.08.2022 – 09.09.2022 Înscrierea candidaților
  • Fizic, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00 la adresa Bd. Mărăști Nr.59, Clădirea Memorială Sandu Aldea
  12.09.2022 Afișarea rezultatelor (după ora 16.00)
  13.09.2022 - 15.09.2022 Prezentarea documentelor pentru verificarea conformității și a contractului educațional semnat de către candidat în vederea confirmării locului ocupat
  16.09.2022 Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați în limita numărului de locuri repartizat
  03.10.2022 Începerea cursurilor
   
   
   

  Listă finală candidați admiși sesiunea septembrie 2022 pentru calificarea:

   

  Erata la listă provizorie candidați admiși sesiunea septembrie 2022 pentru calificarea:

   

  Listă provizorie candidați admiși sesiunea septembrie 2022 pentru calificarea:

   

  Listă finală candidați admiși sesiunea iulie 2022 pentru calificarea:

   

  Listă provizorie candidați admiși sesiunea iulie 2022 pentru calificarea:

   
   
   
  Cine se poate înscrie?

  Absolvenții învățământului liceal cu sau fără diplomă de bacalaureat. Admiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu metodologia de admitere a Colegiului Terțiar Nonuniversitar USAMV București.

  Cum se dobândește calificarea?

  1. Pregătirea generală - se realizează în unitatea de învățământ și la agentul economic, prin ore de instruire teoretică și ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.

  2. Pregătirea profesională de specialitate corespunzătoare calificării se realizează prin module constituite din unități de competență tehnice specializate - materializate prin ore de instruire teoretica, laborator tehnologic și ore de instruire practică comasată, desfășurate în laboratoarele și atelierele Colegiului cât și la agentul economic.

  Ce certificare se dobândește?

  Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

  Pentru întrebări suplimentare ne puteți scrie la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la telefon +40756.136.313.

   
   
  Domeniu de pregătire profesională – Industria alimentară
  Tehnician controlul calității produselor agroalimentare
  * locuri ocupate dupa prima sesiune de admitere
  Tehnician pentru panificație și
  produse făinoase
  Tehnician în prelucrarea cărnii și
  a laptelui
  Domeniu de pregătire profesională – Construcții, instalații și lucrări publice
  Topograf în construcții
  Domeniu de pregătire profesională – Protecția
  Mediului
  Tehnician laborant pentru protecția calității mediului
  Domeniu de pregătire profesională – Turism și alimentație
  Asistent manager de unități hoteliere
   
   
   
  Domeniul Industriei Alimentare - 3 calificări
  1 Tehnician controlul calității produselor agroalimentare
  * locuri ocupate dupa prima sesiune de admitere

  Calificarea Tehnician controlul calității produselor agro-alimentare vine în sprijinul pregătirii tinerilor care vor să se integreze pe piața muncii în domeniul industriei alimentare. Această calificare permite absolvenților să desfășoare activități complexe, care implică planificarea, monitorizarea și înregistrarea datelor în vederea asigurării calității produselor alimentare.

  Locuri finanțate
  de la bugetul de stat:
  28

  Nivel:
  5

  Durata:
  1,5 ani

  Săptămâni:
  48
  Ce ocupații COR pot fi practicate?
  • 311926 Tehnician laborant analize produse alimentare
  • 311925 Tehnician în industria alimentară
  Care sunt unitățile de rezultate ale învățării?

   

  Stabilirea și verificarea punctelor critice de control în procesele tehnologice din industria alimentară;

   

  Certificarea calității
  produselor;

   

  Determinarea calității apei folosite în industria alimentară;

   

  Verificarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite din industria extractivă, industria alimentară fermentativă, industria cărnii și a peștelui, industria laptelui, industria conservelor din legume și fructe, industria de morărit, panificație și produse făinoase.

   

   
   
  2 Tehnician pentru panificație și produse făinoase

  Calificarea Tehnician pentru panificație și produse făinoase presupune dobândirea unor abilități cheie și a unor unități de competență tehnice specializate, precum și înțelegerea lor, care vor permite elevilor să se angajeze sau să-și deschidă propria afacere.

  Locuri finanțate
  de la bugetul de stat:
  28

  Nivel:
  5

  Durata:
  1,5 ani

  Săptămâni:
  49
  Ce ocupații COR pot fi practicate?
  • 311930 Tehnician în morărit si panificație
  • 311925 Tehnician în industria alimentară
  Care sunt unitățile de rezultate ale învățării?

   

  Biochimia și microbiologia produselor de panificație și făinoase;

  Igiena si siguranța produselor de panificație și făinoase;

  Securitatea și sănătatea în muncă și măsuri de protecția mediului;

  Gestiune și calcule tehnologice;

  Tehnologia fabricării pâinii;

  Fabricarea produselor făinoase;

  Tehnologia obținerii semipreparatelor folosite în patiserie;

  Tehnologia obținerii produselor de patiserie;

  Exploatarea și întreținerea utilajelor și instalațiilor;

  Proiectarea proceselor de obținere a produselor de panificație.

   
   
  3 Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui

  Calificarea Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui presupune dobândirea unor abilități cheie și a unor unități de competentă tehnice specializate, precum și înțelegerea lor, care vor permite elevilor să se angajeze sau să-și deschidă propria afacere.

  Locuri finanțate
  de la bugetul de stat:
  28

  Nivel:
  5

  Durata:
  1,5 ani

  Săptămâni:
  48
  Ce ocupații COR pot fi practicate?
  • 311926 Tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor
  • 311925 Tehnician în industria alimentară
  Care sunt unitățile de rezultate ale învățării?

   

  Microbiologia cărnii și a laptelui;

  Biochimia cărnii și a laptelui;

  Aplicarea legislației în prelucrarea cărnii și a laptelui;

  Gestiune și calcule tehnologice;

  Igiena și securitatea muncii la prelucrarea cărnii și a laptelui;

  Tehnologii specifice de prelucrare a cărnii;

  Defecte de fabricație ale produselor din carne;

  Tehnologii specifice de prelucrare a laptelui;

  Defecte de fabricație ale produselor din lapte;

  Stabilirea și verificarea punctelor critice de control în prelucrarea cărnii și a laptelui;

   

  Proiectarea proceselor de prelucrare a cărnii și a laptelui.

   
   
   
  Domeniul construcții, instalații și lucrări publice
  Topograf în construcții

  Calificarea Calificarea Topograf în construcții vine în sprijinul tinerilor care vor să se integreze pe piața muncii în domeniul activităților de măsurători terestre cât și de cadastru funciar. Această calificare permite absolvenților să execute ridicări topografice pentru executarea proiectelor inginerești cu caracter agroameliorativ, să traseze drumuri de exploatare agricolă, lucrări de irigații, desecări, lucrări tehnice intra și extravilane, etc.

  Locuri finanțate
  de la bugetul de stat:
  28

  Nivel:
  5

  Durata:
  2 ani

  Săptămâni:
  72
  Ce ocupații COR pot fi practicate?
  • 311206 Tehnician topometrist
  • 311804 Topograf
  • 311802 Trasator
  • 311808 Tehnician cadastru
  Care sunt unitățile de rezultate ale învățării?

   

  Desen tehnic de specialitate și asistat de calculator;

  Relevarea construcțiilor;

  Măsurători planimetrice și nivelitice;

  Instrumente și aparate topografice;

  Metode, operațiuni si calcule geodezice;

  Elemente de trasare;

  Tehnici si operațiuni de trasare si urmărirea in timp a construcțiilor;

  Elemente de cadastru general si cadastru tehnic;

  Noțiuni de evaluarea cadastrala si cadastru juridic;

  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD in topografie;

  Elemente de cartografie si fotogrametrie;

  Igiena, securitatea muncii și legislație topografică.

   
   
  Protecția mediului
  Tehnician laborant pentru protecția calității mediului

  Calificarea Tehnician laborator pentru protecția calității mediului vine în sprijinul tinerilor care vor să se integreze pe piața muncii în domeniul protecției mediului. Această calificare constă în monitorizarea calității factorilor de mediu prin citirea informațiilor de pe echipamentele de măsurare, efectuarea de analize și măsurători pe teren, prelevarea de probe în vederea analizei calitative și cantitative în laboratoare specializate, utilizarea instrumentelor, dispozitivelor și aparatelor pentru analiză și controlul calității mediului, etc.

  Locuri finanțate
  de la bugetul de stat:
  28

  Nivel:
  5

  Durata:
  2 ani

  Săptămâni:
  62
  Ce ocupații COR pot fi practicate?
  • 314106 Tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)
  • 314305 Tehnician în reconstrucție ecologică
  • 314203 Tehnician pedolog
  • 314107 Evaluator și auditor de mediu
  • 325705 Monitor mediul înconjurător
  • 325710 Responsabil de mediu
  • 311606 Laborant apă potabilă
  Care sunt unitățile de rezultate ale învățării?

   

  Instrumente și tehnici de laborator;

  Analiza chimică calitativă;

  Analiza chimică cantitativă;

  Analiza instrumentală;

  Controlul calității apelor naturale;

  Controlul calității apei potabile;

  Controlul calității apelor uzate;

  Controlul calității aerului;

  Controlul calității solului.

  Turism și alimentație
  Asistent Manager de unități hoteliere

  Calificarea Asistent Manager de unități hoteliere se urmărește formarea la viitorii absolvenți a unor abilități specializate, legate de: organizarea activităților specifice la nivelul unității, primirea clienților importanți, evaluarea personalului, monitorizarea activității departamentelor hotelului, negocierea contractelor, realizarea de campanii publicitare, analizarea indicatorilor economici și financiari ai activității, realizarea de previziuni pe termen mediu, etc.

  Locuri finanțate
  de la bugetul de stat:
  28

  Nivel:
  5

  Durata:
  1,5 ani

  Săptămâni:
  54
  Ce ocupații COR pot fi practicate?
  • 422403 Șef recepție hotel
  Care sunt unitățile de rezultate ale învățării?

   

  Gestionarea activităților curente;

  Resurse umane;

  Monitorizarea proceselor productive;

  Mediul de afaceri al hotelului;

  Promovarea hotelului;

  Gestiunea economico- financiară a hotelului.

   
   
   
   

  Pentru mai multe detalii, consultați broșura.

   
   
   

  CAZARE AN UNIVERSITAR 2022 – 2023

   

  ANUNT IMPORTANT!
  cu privire la cazarea studenților în căminele USAMV din București
  în anul universitar 2022 - 2023

   

  Cazarea pentru anul universitar 2022- 2023 se va efectua în perioada 28- 30 septembrie 2022,  intervalul orar 8:00 - 16:00, conform repartiției de mai jos:

   

  Anul I licență:

  Indiferent de

  sesiunea de înscriere

    Fete: 

     · căminul A2

    Băieți:

      · căminul A1

  Anul I master:

  sesiunea I de înscriere

      · Căminul în care au locuit în anul universitar 2021 – 2022;

      · Cei care nu au fost cazați în cămin în anul universitar 2021- 2022 au fost repartizați în căminul A9

  Anul I master:

  sesiunea II de înscriere

     Fete:

      · căminul A3

     Băieți:

      · căminul A8

   

  Studenții din anii II, III, IV, V, VI și masteranzii din anul II (de la toate facultățile) cazați în cămin în anul universitar 2021- 2022 (și care au menționat acest aspect și în cererea de precazare), au fost repartizați în aceleași cămine (excepție fac cei care au fost cazați în A1, A2 și A7):

  Studenții cazați în căminul A1

  (2021/ 2022)

  2022- 2023

   Căminul A8

  Studenții cazați în căminul A2

  (2021/ 2022)

  2022- 2023

   Căminul A3

  Studenții cazați în căminul A7

  (2021/ 2022)

  2022- 2023

    Fete:

     · căminul A6

    Băieți:

     · căminul A5

   

   Studenții din anii II, III, IV, V, VI și masteranzii din anul II care nu au fost cazați în cămin în anul universitar 2021- 2022 au fost repartizați, după cum urmează:

    · Fete: căminul A2;

    · Băieți: căminul A8.

  Studenții care au depus cerere în etapa a III-a de cazare (16-30 septembrie 2022) vor fi cazați în perioada 3-4 octombrie 2022.

   

  Pentru evitarea aglomerării în ziua cazării, studenții vor prezenta cartea de identitate direct la administrația căminului în care au fost repartizați iar accesul in cadrul cladirii va fi interzis insotitorilor.

   


   

  Calendar cazare

   

  Ziua / perioada de realizare

  Acțiunea

  15    iunie- 15 iulie 2022 (etapa I)

  16    iulie- 15 septembrie 2022 (etapa II)

  16-30 septembrie 2022 (etapa III)

  Depunerea fizică/ online a cererilor de precazare

  Înregistrarea pe fișa de încriere la facultate a opțiunii de cazare

  16-27 septembrie 2022

  Analiza cererilor, aprobarea de către comisia de cazare și întocmirea listelor cu repartizarea în fiecare cămin

  28 - 30 septembrie 2022

  Cazarea studenților, masteranzilor și a doctoranzilor din etapa I și II

  3, 4 octombrie 2022

  Cazarea studenților, masteranzilor și a doctoranzilor din etapa III

   

   


   

  ANUNȚ!

   

  În perioada 15.06 – 15.07.2022, studenții care AU FOST CAZAȚI în căminele studențești în timpul anului universitar 2021-2022 vor completa cererile de PRECAZARE pentru anul universitar 2022- 2023 la administrația căminului în care au locuit, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

  Studenții care NU AU LOCUIT în căminele Universității în anul universitar 2021-2022 vor completa cererile de PRECAZARE la Direcția Campus Studențesc (Căminul A4).

  Cererea de precazare completată împreună cu o copie sau o poză a cărții de identitate pot fi trimise și pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Confirmarea primirii va consta în trimiterea numărului de înregistrare aferent cererii.

  Studenții care vor fi anul I în 2022- 2023 bifează opțiunea de cazare pe fișa de înscriere la facultate (licență/ master), nemaifiind necesare alte formalități.

   

  Direcția Campus Studențesc