„Creșterea gradului de competitivitate a angajaților, antreprenorilor și a întreprinderilor care activează în domeniile SNC/SNCDI - Creștem Competitivitatea IMM”, cod proiect POCU/227/3/8/117617