Sesiuni de promovare a economiei circulare in sectoarele agricol si alimentar