Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere - Rezultate finale Sesiunea Iulie 2022