Centrul Hortinvest
  Departamentul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare şi Suport Activităţi Cercetare-Dezvoltare-Inovare (DGPCSACDI) are misiunea de a gestiona din punct de vedere tehnic şi economic proiectele câştigate în competiţii naţionale şi/sau internaţionale de corpul academic al USAMV Bucureşti, în vederea derulării de activităţi aferente cercetării ştiinţifice, dezvoltării, inovării şi sprijinirii activităţii academice.
  DGPCSA CDI are structură organizatorică proprie, iar activitatea din cadrul său este realizată de personal cu pregătire de specialitate tehnică şi economică.

   

  1. Regulamentul de Organizare
  2. Raport de activitate
  3. Proiecte
   
  Contact

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1
  Bucureşti, 011464

  Telefon: +40 (21) 318 25 64

  Fax: +40 (21) 318 28 88

  Email: post@info.usamv.ro

  Web: www.usamv.ro

  Vechiul Site USAMV

  Prezentare USAMV
  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti © 2017 . Toate drepturile rezervate.