USAMV editează și publică anual volumele de lucrări științifice ale celor 7 facultăți (Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Îmbunătățiri funciare și Ingineria Mediului, Biotehnologiic, Management și Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală), precum și revista științifică a universității, AgroLife Scientific Journal.
  În ultimii ani, pentru toate publicațiile s-au întreprins demersuri de indexare a lor în baze de date internaționale precum: Copernicus, Cabi, Era Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, CNCSIS B+, ProQuest, DOAJ, EBSCO și platforme online.

   

  Contact

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1
  Bucureşti, 011464

  Telefon: +40 (21) 318 25 64

  Fax: +40 (21) 318 28 88

  Email: post@info.usamv.ro

  Web: www.usamv.ro

  Vechiul Site USAMV

  Prezentare USAMV
  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti © 2017 . Toate drepturile rezervate.