Oferta educaţională a USAMV cuprinde un număr de 30 programe de studii de licență organizate în domeniile fundamentale „Ştiinţe inginereşti”,cu durata de 4 ani şi un număr de 240 credite (Sistemul European de Credite Transferabile) şi „Ştiinţe biologice și biomedicale”, cu durata studiilor de 3 ani şi un număr de 180 credite (Biologie) şi cu durata studiilor de 6 ani, cu un număr de 360 credite (Medicină veterinară). Numărul de credite pe care trebuie să le acumuleze un student anual este 60.

    Studiile universitare de licenţă în cadrul USAMV sunt organizate în cadrul a 14 domenii de studii de licenţă. Programele de studii de licenţă sunt astfel concepute încât, prin conţinutul lor ştiinţific, teoretic şi aplicativ, să genereze calificări susţinute de competenţe profesionale menite să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă în domenii economice precum: producţia agricolă şi horticolă, creşterea şi reproducţia animalelor, prelucrarea produselor agricole şi alimentare, protecţia mediului înconjurător, îmbunătăţiri funciare, biotehnologii, medicină veterinară, controlul şi expertizarea produselor alimentare, managementul întreprinderilor şi al afacerilor, măsurători terestre şi cadastru.

    Programele de studii de licenţă din cadrul USAMV sunt organizate, în general, ca învăţământ cu frecvenţă dar şi cu frecvenţă redusă şi la distanţă în funcţie de specificul lor. Detalii privind programele de studii pot fi găsite pe website-urile facultăţilor.