UNIVERSITATEA de ŞTIINŢE AGRONOMICE şi MEDICINĂ VETERINARĂdin BUCUREŞTI

Evaluată instituţional în anul 2010 de către Agenţia Română
de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) cu
Grad de Încredere Ridicată

Certificat ARACIS

Sigle
IEP

2012-2013, USAMV B a fost evaluată internaţional
de experţi ai Programului de Evaluare Instituţională (IEP) al
Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) cu sprijinul
UEFISCDI în cadrul proiectului „Pregătiţi pentru a inova,
pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale.
Calitate şi diversitate în universităţile din România”


USAMV B
A implementat Sistemul de
Management al Calităţii

Cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008
pentru activităţile de învăţământ superior
universitar, cercetare-dezvoltare, activităţi administrative şi de producţie

Certificare realizată de IQNet şi SRAC, 2014

Certificat IQNet
Certificat SRAC