Domeniile şi ramurile ştiinţifice în cadrul cărora s-au dezvoltat programe de studii sunt:

Domeniul fundamental Ramura de ştiinţă Domeniul de studii universitare de doctorat Domeniul de studii universitare de masterat Domeniul de licenţă
Ştiinţe inginereşti Inginerie civilă Inginerie civilă
Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze Inginerie geodezică
Ingineria resurselor vegetale şi animale Agronomie Agronomie Agronomie
Horticultură Horticultură Horticultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Silvicultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Zootehnie Zootehnie Zootehnie
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management Ştiinţe inginereşti aplicate
Ingineria mediului Ingineria mediului
Inginerie şi management Inginerie şi management
Ştiinţe biologice şi biomedicale Biologie Biologie
Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară
Ştiinţe inginereşti Inginerie civilă Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie civilă
Ştiinţe inginereşti Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze Inginerie geodezică Inginerie geodezică
Ştiinţe inginereşti Ingineria resurselor vegetale şi animale Agronomie Agronomie
Ştiinţe inginereşti Ingineria resurselor vegetale şi animale Horticultură Horticultură
Ştiinţe inginereşti Ingineria resurselor vegetale şi animale Silvicultură Silvicultură
Ştiinţe inginereşti Ingineria resurselor vegetale şi animale Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ştiinţe inginereşti Ingineria resurselor vegetale şi animale Biotehnologii Biotehnologii
Ştiinţe inginereşti Ingineria resurselor vegetale şi animale Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Ştiinţe inginereşti Ingineria resurselor vegetale şi animale Zootehnie Zootehnie
Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţe inginereşti aplicate
Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management Ingineria mediului Ingineria mediului
Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management Inginerie şi management Inginerie şi management
Ştiinţe inginereşti Biologie Biologie Biologie
Ştiinţe inginereşti Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară