Serviciul de Relații Internaționale este responsabil de implementarea obiectivelor strategiei de internaționalizare a USAMV din București, de creștere a vizibilității și de promovare a imaginii universității ca o instituție de învățământ superior și cercetare la nivel internațional.

În scopul dezvoltării dialogului educațional și al parteneriatelor cu instituții de învățământ superior și cercetare din întreaga lume, Serviciul de Relații Internaționale este în permanență preocupat de identificarea instituțiilor și universităților de profil, în vederea stabilirii de acorduri de cooperare care să conducă la extinderea procesului de internaționalizare, în beneficiul tuturor părților implicate, dar și al deschiderii către multiculturalism și diversitate.

Serviciul de Relații Internaționale oferă suport instituțional și informațional studenților, profesorilor și personalului administrativ, din universitate, dar și celor străini, în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea internațională

Date contact:

Prof. univ. dr. Prof. Florin Stănică
Prorector Relații studenți și Relații internaționale
Tel: +40 21 318 0366 / Fax: + 40 21 318 2888
e-mail: flstanica@yahoo.co.uk

Dr. Ecaterina Ștefan
Șef Serviciu Relații Internaționale
Coordonator instituțional program Erasmus+
Tel: +40 21 318 0366 / Fax: + 40 21 318 2888
e-mail: ecaterina.stefan@agral.usamv.ro

Dr. Marian Nicolae Velcea
Consilier
Tel: +40 21 318 0366 / Fax: + 40 21 318 2888
e-mail: marian.nicolae.velcea@gmail.com

Cristiana Grosu
Administrator financiar
Tel: +40 21 318 0366 / Fax: + 40 21 318 2888
e-mail: cristiana.grosu@usamv.ro