Se încarcă pagina ...

Rezultatele finale ale concursului de admitere - sesiunea iulie 2011

ANUNŢ

Conform comunicării ARACIS din data de 25.07.2011, capacitatea de școlarizare la programul de studii MEDICINĂ VETERINARĂ s-a majorat cu 80 de locuri.

La propunerea Facultăţii de Medicină Veterinară, din cele 80 de locuri, 5 locuri s-au repartizat absolvenţilor de studii universitare cu diplomă de licenţă, pentru a urma o a doua specializare în regim cu taxă, fără concurs de admitere (Art. 14 din Metodologia proprie).

 

Lista locurilor scoase la concurs, repartizate pe facultăţi la data de 27 iulie 2011, revizuită conform opţiunilor candidaţilor din Republica Moldova şi de etnie rromă, precum şi acceptării candidaţilor care provin din plasament.

 

1. Facultatea de Agriculturã

a. Domeniul Agronomie
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

b. Domeniul Biologie
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

c. Domeniul Silviculturã, specializarea Silviculturã.
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget

2. Facultatea de Horticulturã

a. Domeniul Horticulturã, specializarea Horticulturã
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

b. Domeniul Horticulturã, specializarea Peisagisticã
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

3. Facultatea de Zootehnie

a. Domeniul Zootehnie
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

b. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare, specializarea Tehnologia Prelucrãrii Produselor Agricole
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

c. Domeniul Silviculturã, specializarea Cinegeticã
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

4. Facultatea de Medicinã Veterinarã

a. Domeniui Medicinã Veterinarã
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă
Candidaţii respinşi

b. Domeniul Ingineria Produselor Alimentare, specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

5. Facultatea de Îmbunãtãţiri Funciare şi Ingineria Mediului

a. Domeniul Inginerie Civilã, specializarea Inginerie Funciarã şi Dezvoltare Ruralã
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

b.Domeniul Ingineria Mediului, specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Agriculturã
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

c. Domeniul Ingineria Mediului şi Management, specializarea Ingineria Economicã în Construcţii
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

d. Domeniul Inginerie Geodezicã, specializarea Mãsurãtori Terestre şi Cadastru
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

6. Facultatea de Biotehnologii

a. Domeniul biotehnologii
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

b. Domeniul Inginerii Aplicate
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

7. Facultatea de Management, Inginerie Economicã în Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã

a. Domeniul Inginerie şi Management, specializarea Inginerie Economicã în Agriculturã
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

b. Domeniul Inginerie şi Management, specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţia Publicã şi Agroturism
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget
Lista candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă

Lista candidaţilor din Republica Moldova înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget

Lista candidaţilor de Etnie rroma înmatriculaţi pe locurile finanţate de la buget

 

ANUNŢ

Eventualele contestaţii se depun la Registratura generală a universităţii până la data de 06.08.2011, orele 14:00.

 

Rezultat contestatii

Alte articole | Arhiva
 

Evenimente

Presa despre noi

Ştiri

Oferte educaţionale externe

Agrolife Scientific Journal

Biblioteci online

Statistici

Vizite unice:
2317958
Hituri:
12084454

Translator

© dicţionar bab.la