Se încarcă pagina ...

Comunicat de presa - Burse doctorale în sprijinul activităţii de cercetare în domeniul agronomic şi al medicinii veterinare

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 “ Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/107/1.5/S/76888
Beneficiar : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară- Bucureşti
Titlul proiectului:”Burse doctorale în sprijinul activităţii de cercetare în domeniul agronomic şi al medicinii veterinare”
         

 

14 Decembrie 2010

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

USAMV Bucuresti anunţă începerea implementarii proiectului ”Burse doctorale în sprijinul activităţii de cercetare în domeniul agronomic şi al medicinii veterinare” cu data de 1 decembrie 2010.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Realizarea acestui proiect sprijină obiectivul general al axei prioritare 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” în domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.

Obiectivul general al proiectului:
Creşterea atractivităţii pentru cariera în cercetare prin sprijin financiar alocat doctoranzilor cu frecvenţă de la buget, în perioada 2010-2013, creşterea calităţii formării acestora prin intermediul unor metode de cercetare inovatoare şi dezvoltarea competeţelor ştiinţifice ale doctoranzilor în domeniile de cercetare: agronomie, horticultură, zootehnie, medicină veterinară cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Susţinerea cu burse doctorale a doctoranzilor cu frecvenţă de la buget în domeniile de cercetare menţionate pentru a se forma în condiţii performante şi pentru a dobandi înalte competenţe ştiinţifice şi tehnice generatoare de idei inovatoare şi rezultate ştiinţifice competitive;
2. Îmbunătăţirea formării iniţiale a cercetătorilor în cadrul programelor doctorale prin facilitarea accesului la resurse europene de formare şi cercetare prin acordarea unor burse de mobilitate transnaţionala  doctoranzilor beneficiari de burse doctorale;
3. Dezvoltarea abordării interdisciplinare în cercetarea derulată în cadrul programelor doctorale prin organizarea unui modul de specialitate nou (metode de cercetare utilizate în cercetarea fundamentală şi aplicativă, abordarea interdisciplinară a cercetarii);
4. Organizarea unui modul privind managementul cercetării ştiinţifice (elaborarea de proiecte de cercetare, etica şi deontologia cercetării, dreptul asupra proprietăţii intelectuale);
5.Susţinerea vizibilităţii cercetării realizate de doctoranzi şi dezvoltarea personalităţii lor ştiinţifice prin sprijin financiar alocat pentru participarea la seminarii şi conferinţe interne şi internaţionale;
6. Organizarea unor sesiuni specifice privind egalitatea de şanse, egalitatea de gen, nediscriminarea, respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului în vederea unei dezvoltări complexe şi armonioase a doctoranzilor;
7. Promovarea de reţele şi parteneriate la nivel naţional şi european în programele doctorale în vederea orientării către piaţa muncii a viitorilor deţinători ai titlului ştiinţific de doctor.

Partener:
 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”- Iaşi.

Perioada de implementare a proiectului:
36 de luni.

Grupul ţintă al proiectului:    
Doctoranzii cu frecvenţă de la buget inmatriculati la 1 octombrie 2010, aparţinand domeniilor de doctorat  agronomie, horticultură, zootehnie si medicină veterinară din Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară- Bucureşti .

 

 

Pentru detalii contactaţi/ accesaţi: tel 0749131544/www.usamv.ro-Învăţămant-Studii de doctorat-Organizarea Şcolii doctorale/ aurora.ciubuc@usamv.ro

Alte articole | Arhiva
 

Evenimente

Presa despre noi

Ştiri

Oferte educaţionale externe

Agrolife Scientific Journal

Biblioteci online

Statistici

Vizite unice:
2332014
Hituri:
12140779

Translator

© dicţionar bab.la