Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 – sesiunea II la studii universitare de master.

   

  11-14 septembrie

  • Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00;

  15 septembrie

  • Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatului în urma probei scrise;
  • Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise și/sau rezultatul concursului și comunicarea deciziei;

  18-20 septembrie

  • Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;