În cadrul USAMV se desfăşoară 32 de programe de studii de masterat dezvoltate în domeniile de studii acreditate. Toate programele de studii de masterat au fost şi sunt evaluate periodic privind calitatea conform procedurilor şi sunt acreditate.

    Programele de studii de masterat, care se dezvoltă în cadrul USAMV, au durata de 2 ani şi se validează cu un număr de 120 de credite transferabile (ECTS).

    Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea competenţelor pentru cercetare știinţifică.

    Programele de studii de masterat din cadrul USAMV sunt organizate, în general, la formele de învăţământ cu frecvenţă dar şi cu frecvenţă redusă de specificul lor. Detalii privind programele de studii de masterat pot fi găsite pe website-urile facultăţilor.