UNIVERSITATEA de ŞTIINŢE AGRONOMICE şi MEDICINĂ VETERINARĂdin BUCUREŞTI

  Evaluată instituţional în anul 2010 de către Agenţia Română
  de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) cu
  Grad de Încredere Ridicată

   
     2012-2013, USAMV B a fost evaluată internaţional
  de experţi ai Programului de Evaluare Instituţională (IEP) al
  Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) cu sprijinul
  UEFISCDI în cadrul proiectului „Pregătiţi pentru a inova,
  pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale.
  Calitate şi diversitate în universităţile din România”

  USAMV B
  A implementat Sistemul de
  Management al Calităţii

  Cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008
  pentru activităţile de învăţământ superior
  universitar, cercetare-dezvoltare, activităţi administrative şi de producţie

  Certificare realizată de IQNet şi SRAC, 2014