Vineri, 07 iunie 2019, va avea loc prima întâlnire de lucru a proiectului “Sistem integrat de bioremediere – biorafinare utilizând specii halofite”, Acronim HaloSYS, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CCCDI - UEFISCDI, proiect numărul ERANET-FACCE-SURPLUS-HaloSYS, în cadrul PNCDI III - Cooperarea Europeană și Internațională - Subprogram 3.2 - Orizont 2020, Contract nr. 44/2018, având valoarea de 682.500,00 lei în Sala de consiliu a clădirii Centrului de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, începând cu ora 09:00.

  Agenda evenimentului conține discutarea activităților pachetelor de lucru conform graficului proiectului de către toți membrii consorțiului.

  La eveniment vor participa: membri din echipa USAMV București, reprezentanți din Franța, Polonia și INCDSB București România (Coordonator).

  Sesiunea de prezentare a rezultatelor va fi urmată de un workshop si un panel de discuții ce va viza concluziile asupra activităților discutate, derularea activităților viitoare, precum și oportunități de finanțare identificate (H2020).

  La sfârsitul evenimentului se vor vizita laboratoarele de cercetare unde se derulează activitățile proiectului, precum și loturile experimentale din cadrul Serei-bloc pentru cercetare.


  Responsabil proiect
  CS Dr. Constantin Carmen