Sigle anunt USAMV

  Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

  Cladirea USAMV

  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE – HORTINVEST (cod SMIS 14051)

  Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  Beneficiar USAMV Bucuresti Proiect finanţat în cadrul POS CCE; Axa Prioritară: 2. Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare; Domeniul de intervenţie: 2.2. Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative; Operaţiunea: 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) Durata proiectului 32 luni; Valoarea totală a proiectului este 51.580.432 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este 42.000.000 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 37.140.600 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional este de 4.859.400 lei. Cod SMIS 14051/nr. ID 931/Nr. contract 246/28.09.2010 Date de contact pentru detalii suplimentare: Persoana de contact – conf. dr. Liliana Bădulescu/USAMV Bucureşti – director de proiect, telefon: 0213182564, fax: 0213182888, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  „Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

   • OBIECTIVUL PROIECTULUI

  Prezentare proiect HORTINVEST

  Obiectivul proiectului este dezvoltarea ramurii de CDI a USAMV Bucureşti în domeniile Agriculturii şi Industriei Alimentare prin crearea unui centru destinat activităţilor de CD, dotat la standarde europene, cu facilităţi care să contribuie la creşterea capacităţii de cercetare prin abordarea multidisciplinară a tematicilor de studiu şi totodată să diminueze riscurile de poluare a mediului. Obiectivul strategic al USAMV Bucureşti este de a deveni un centru de referinţă în studiul calităţii produselor agroalimentare, care poate fi punctul de plecare al creşterii competivităţii economice a mai multor sectoare economice din Romania (agricultură ecologică, producţia agricolă integrată, biodiversitate, sănătatea omului şi animalelor, etc). Având în vedere că domeniul agriculturii şi industriei alimentare prin specificul produselor activităţilor sale – de cercetare sau de producţie – are un impact semnificativ asupra calităţii vieţii (prin producţia agricolă şi caracteristicile acesteia), dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a infrastructurii în acest domeniu reprezintă o prioritate la nivel naţional şi european pentru asigurarea controlului calităţii produselor agro-alimentare pe tot fluxul de producţie, promovarea unei ecoagriculturi bazată pe biodiversitate şi protecţia mediului, creşterea calităţii produselor agroalimentare pentru a răspunde necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor, precum şi realizarea unor cercetări fundamentale cu privire la dezvoltarea, adaptarea, fiziologia şi fiziopatologia organismelor vii, în scopul dezvoltării resurselor biologice şi genetice de interes agronomic. Deoarece pe plan naţional nu există un centru similar corespunzător exigenţelor cercetării internaţionale, realizarea investiţiei propuse este o oportunitate pentru USAMV Bucureşti şi va oferi posibilitatea dezvoltării de activităţi de CD în domeniul controlului calităţii produselor agroalimentare, a tehnologiilor de cultură a plantelor de cultură, a tehnologiilor de păstrare şi prelucrare a produselor agricole, precum şi abordarea unor domenii noi de cercetare (precum analiza funcţională în cadrul unui laborator unic în România – Laboratorul de Fiziologie vegetală moleculară), în acord cu tendinţele pe plan european prin crearea unui centru modern „state-of-the-art”

   • IMPACTUL ESTIMAT AL PROIECTULUI
    Prezentul proiect va avea ca efecte:
    • creşterea calităţii activităţilor de cercetare dezvoltare şi diversificarea ofertei de servicii inovative atât pentru alte instituţii de cercetare, cât şi pentru firme private ce activeză în domeniul agriculturii şi industriei alimentare,
    • stimularea cooperării dintre laboratoarele acestui centru şi sectorul productiv prin oferirea unor soluţii tehnologice nepoluante, produse agricole de calitate superioară sau servicii de analiză competente şi recunoscute în urma acreditării,
    • întărirea ofertei de cunoştinţe şi specializarea tinerilor masteranzi, doctoranzi sau cercetători post-doctorat în domenii de vârf ale cercetării europene prin stimularea interacţiunii dintre domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi domenii adiacente (biologie, chimie, fizică, informatică),
    • atragerea tinerilor cercetători, atât străini, cât şi români în activitatea de C-D prin programe de doctorat, post-doctorat sau programe de cercetare complexe,
    • crearea a 16 locuri de muncă în domeniul cercetării agricole de vârf şi menţinerea a minim 31 de locuri de muncă în cercetare.

  Ştiinţa agricolă românească va putea fi astfel integrată în comunitatea ştiinţifică europeană prin intensificarea colaborărilor ştiinţifice internaţionale, realizarea în comun a cercetărilor în cadrul direcţiilor prioritare în cercetare-dezvoltare, participarea în principalele programe europene de cercetare şi inovare. Sumarizând beneficiile indirecte (apariţia unor produse realizate autohton, brevetarea unor produse sau tehnologii inovative, vânzarea de licenţe etc.) aduse de implementarea proiectului se constată că acesta poate fi punctul de plecare pentru creşterea competivităţii economice a mai multor sectoare economice din România (agricultură ecologică, producţia agricolă integrată, biodiversitate, sănătatea omului şi animalelor, etc) ceea ce este în conformitate cu obiectivele naţionale stabilite prin POS-CCE, Axa prioritară 2.

   • REZULTATE ASTEPTATE/OBTINUTE

  Indicatori de realizare:

    • Un sediu nou (P+4E) al Centrului de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare cu facilităţile şi logistica specifică activităţii de cercetare-dezvoltare la nivel european
    • 13 laboratoare de cercetare nou create, dotate cu echipamente specifice activităţii ştiinţifice propuse a se desfăşura
    • 7 echipamente de CD cu valoare de peste 100.000 Euro achiziţionate prin proiect
    • O seră-bloc pentru cercetare, automatizată şi cu funcţii de autocontrol, în valoare de peste 100.000 Euro

  Indicatori de rezultat:

    • Crearea a 16 locuri de muncă în activitatea de cercetare-dezvoltare specifică acestui centru
    • Menţinerea a 31 locuri de muncă în activitatea de cercetare-dezvoltare
    • Implicarea centrului de cercetare în 3 proiecte internaţionale

  Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul

    • Postarea pe pagina web a universităţii a obiectivelor şi rezultatelor proiectului./li>
    • Un anunţ publicat, în luna octombrie, în ziarul BURSA, privind începutul proiectului./li>
    • Organizarea unei întruniri, în luna octombrie, la sediul USAMV Bucureşti, care să marcheze începutul proiectului./li>
    • Realizarea şi montarea, în luna noiembrie, la sediul USAMV Bucureşti, a celor două panouri publicitare temporare aferente celor două obiective de contrucţii: sediul centrului de cercetare şi sera-bloc./li>
   • DISEMINARE

  PROGRAM WORKSHOP

  Rezultatele proiectului: