Dezvoltarea şi optimizarea tehnologiei de fermentare inovativă a polenului de albine pentru realizarea de produse tri-biotice

   

  Proiect finanţat prin PN III; Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare; Proiect de tip Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”.

  1. HOME
  2. DATE GENERALE
  3. OBIECTIVE
  4. CONSORŢIU
  5. ECHIPA DE CERCETARE
  6. ACTIVITĂŢI
  7. REZULTATE
  8. DISEMINARE
  9. CONTACT
  3-Biotic

  3-BIOTIC

  Produsele tribiotice reprezintă o nouă tendință în domeniul alimentelor funcționale, fiind produse care combină compuși prebiotici, cu microorganisme benefice probiotice și cu metaboliți postbiotici, produși de microorganisme probiotice. Agentul economic vizat, Medica, a achiziționat o linie tehnologica modernă de cultivare a coloniilor simbiotice de bacterii și drojdii (SCOBY), pe baza căreia a dezvoltat o tehnologie inovativă de fermentare a polenului micronizat, prin care a urmărit creșterea biodisponibilității compușilor bioactivi din polen. Pentru a-și crește performanța și competitivitatea pe piața produselor nutraceutice agentul economic urmărește optimizarea acestei tehnologii în vederea obținerii unui produs care are și o acțiune complexă tribiotică, complementară celei a fito-nutrienților cu biodisponibilitate crescută din polen și a unor compuși bioactivi SCOBY.
  Optimizarea tehnologiei solicita interconectarea expertizei existente la USAMVB, în domeniul microorganismelor probiotice, determinării producerii de bacteriocine și caracterizării moleculare a acestora, cu cea de la INCDSB privind culturile de celule pentru evaluarea in vitro a acțiunii biologice. Partenerii de cercetare vor contribui si la dezvoltarea sistemului de asigurare a calității produsului final prin teste de inter-comparare între laboratoare, cocomitent cu asigurarea unui cadru eficient pentru derularea stagiilor de practică ale masteranzilor și doctoranzilor.
  Pe baza rezultatelor ce vor fi publicate, se va întocmi dosarul de notificare a suplimentului nutritiv, care va include strategia de marketing/comunicare către consumator a efectelor fiziologice benefice, demonstrate, ale produsului inovativ tribiotic.

  Proiect finanţat prin PN III
  Program 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
  Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”
  Titlu proiect: „Dezvoltarea si optimizarea tehnologiei de fermentare inovativă a polenului de albine pentru realizarea de produse tri-biotice”

  Acronim proiect: 3-BIOTIC
  Cod proiect: PN-III-CERC-CO-BG-2016
  Contract nr. 6BG

  Valoarea proiectului: 460.000,00 lei
  Durata proiectului: 24 luni
  Perioada de derulare: 01 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018

  Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
  Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  Director de proiect: Prof.univ.dr. Călina Petruța CORNEA

  Scopul proiectului este creșterea performanței și competitivității agentului economic Medica, prin utilizarea expertizei existente la organizațiile publice partenere în proiect, USAMVB și INCDSB, în vederea optimizării tehnologiei moderne de fermentare cu SCOBY a polenului de albine, pentru obținerea de produse tribiotice.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Interconectarea expertizei existente la USAMVB și INCDSB și intensificarea cooperării cu agentul economic pentru evidențierea ameliorării consorțiilor SCOBY, în vederea obținerii unor efecte probiotice și postbiotice îmbunătățite;
  • Transferul de cunoaștere de la USAMVB și INCDSB la agentul economic pentru dezvoltarea unui sistem de asigurarea calității, inclusiv a caracterului tribiotic, pentru polenul fermentat cu SCOBY și consolidarea pregătirii practice a studenților;
  • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale a cercetătorilor implicați, prin fundamentarea pe baza rezultatelor științifice a strategiei de marketing a produselor tribiotice din polen fermentat cu SCOBY.
  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI – http://www.usamv.ro/

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti), cunoscută sub această denumire din anul 1995, este o instituţie publică de învăţământ superior cu personalitate juridică, acreditată instituțional cu calificativul “Grad de încredere ridicat”, proprietară a propriului patrimoniu, care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011.
  USAMV Bucureşti are în structura sa un număr de şapte facultăţi în cadrul cărora se dezvoltă programe de studii/specializări de licenţă și master. Programele de studii se derulează în trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat.
  Prin strategia sa, USAMV Bucureşti urmărește: dezvoltarea şi modernizarea facultăților şi a specializărilor existente; înființarea de noi specializări, compatibile cu structurile europene; asigurarea managementului calității în departamentele sale, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte organizații.
  Misiunea academică a USAMV București este aceea de a forma specialişti cu un înalt grad de calificare şi competenţe corespunzătoare cadrului naţional al calificărilor şi exigenţelor pieţei forţei de muncă, printr-un învăţământ superior modern, de calitate şi prin cercetare ştiinţifică performantă.
  Misiunea ştiinţifică a USAMV Bucureşti este aceea de a contribui, prin rezultatele obţinute, la progresul ştiinţific şi tehnologic al agriculturii, la dezvoltarea industriei agroalimentare și spaţiului rural şi, astfel, la dezvoltarea durabilă a României în spaţiul european.
  Cu un valoros potenţial de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, USAMV București a cunoscut o dinamică accentuată în implicarea cadrelor didactice și a personalului din cercetarea științifică atât în coordonarea cât și în coparticiparea în proiecte de cercetare, finanțate de un spectru larg de programe interne, internaţionale sau bilaterale.
  Pentru realizarea prezentului proiect va fi folosită infrastructura de cercetare existentă în cadrul Facultății de Biotehnologii a USAMV din București și, în măsura în care este necesar, echipamente din cadrul Centrului de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare. Printre echipamentele ce vor fi utilizate în cadrul proiectului sunt de menționat: termocycler, incubator cu răcire, RT-PCR (qPCR Rotor-Gene 6000), aparat de electroforeză, centrifugă cu sau fără răcire, sistem automat de izolare a ADN (Maxwell); spectrofotometru UV-VIS Helios; bioreactor 7l, platforma de agitare culturi microbiene, HPLC WATERS – ALLIANCE, FT-IR Spectrophotometer, Centrifugal Evaporator etc.

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București – (http://www.incdsb.ro/)

  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice este persoana juridica romana aflata in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare. Laboratoarele din cadrul INCDSB au echipamente adecvate, corespunzătoare profilului de cercetare și dețin infrastructura necesară pentru realizarea obiectivelor proiectului de transfer de cunoaștere la agentul economic.
  In 2002 a fuzionat prin absorbtie cu fostul Institut National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie in baza HG nr. 1272 din 13 noiembrie 2002.
  Misiunea institutului este excelenta in cercetarea in domeniul stiintelor vietii, asumata prin procesul de integrare a cercetarii in stiintele biologice si cooperare cu parteneri locali si internationali, pentru a intelege procesele vietii si pentru a rezolva problemele de mediu, sanatate, alimentatie si societate.
  Misiunea cuprinde cele trei directii principale care trebuie considerate axe centrale ale activitatii INCDSB: cercetarea biomedicala (incluzand biologia celulara si moleculara, ingineria genetica, etc.), cercetare in domeniul agriculturii si alimentatiei si mediu si biodiversitate. Toate aceste 3 directii sunt sustinute de o structura orizontala, asemenea unui lant comun, avand rolul de a sprijini si corela axele centrale. Aceasta structura orizontala este formata din bioanaliza, bioinformatica, bioproduse si biotehnologii.
  Cele trei directii sunt legate “sine qua non” la structura orizontala creata de cele 4 domenii ale activitatii INCDSB. Niciuna dintre cele trei directii (axa centrala) ale activitatii de cercetare nu poate exista fara sprijinul “structurii orizontale 4B” (4B = Bioanaliza, Bioinformatica, Biotehnologii, Bioproduse).

  SC MEDICA Farmimpex SRL – (http://pro-natura.ro/)

  Medica Group este un brand international cu renume pe piata romaneasca înca din 1992 compus din 3 firme de prestigiu: Medica Farmimpex, Laboratoarele Medica si ProNatura, al caror fondator este domnul Ionut Moraru doctor in stiinte medicale.
  Campania de promovare a celor peste 1200 de suplimente inovatoare din întreaga tara si strainatate, a adus o dezvoltare rapida a activitatii societatii si prestigiu recunoscut cu 42 de medalii internationale.
  Înca de la inceput, Medica Group si-a consolidat prezenta pe piata farmaceutica locala printr-o prezenta puternica în arii terapeutice noi, precum: apifitoterapie, acupunctura, homeopatie, etc
  Medica Group arata interesul comunitatii medicale pentru suplimentele companiei, care au devenit treptat primele solutii terapeutice alese în tratamentul unui numar mare de afectiuni.

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti:

  • Prof. univ. dr. Călina Petruța Cornea
  • Prof. univ. dr. Narcisa Băbeanu
  • Prof. univ. dr. Ovidiu Popa
  • Prof. univ. dr. Florentina Israel-Roming
  • Conf. univ. dr. Florentina Matei
  • SL dr. Voiadeș Cătălina
  • Asist. dr. Camelia Diguță
  • Ing. Drd. Bogdan Matei
  • Drd. Elena Uțoiu
  • Masterand Larisa Ursu

  Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni:

  • Dr. Anca Oancea
  • Dr. Lucia Moldovan
  • Dr. Oana Crăciunescu
  • Dr. Vasile Sorin Mănoiu
  • Dr. Elena Iulia Oprița
  • Dr. Alexandra Gaspar Pintiliescu
  Activitati Strawsort


  Material de promovare contract de finantare nr. 6 BG/2016


  ARTICOLE ISI CU FACTOR DE IMPACT

  1. Utoiu E., Matei F., Toma A., Diguta C.F., Stefan L.M., Manoiu S., Vrajmasu V.V., Moraru I., Israel-Roming F., Oancea A., Cornea C.P., Constantinescu- Aruxanderi D., Moraru A., Oancea F. (2018). Bee collected pollen with enhanced health benefits, produced by fermentation with a Kombucha consortium. Nutrients. 10, 1365, p. 1-24; doi:10.3390/nu10101365. (IF = 4.196)
  2. Matei B., Salzat J., Diguta C.F., Luta G., Cornea C.P., Luta G.,Utoiu E.R., Matei F. (2018). Lactic acid bacteria isolated from Kombucha as potential probiotics. Rom. Biotech. Letters, 23 (3), p.13592-13598; https://doi.org/10.26327/RBL2017.133 [1] (IF = 0.406)


  ARTICOLE ISI FĂRĂ FACTOR DE IMPACT

  * Utoiu E., Oancea A., Stanciuc AM., Stefan M.L., Toma A., Moraru A., Diguta C.F., Matei F., Cornea C.P., Oancea F. (2018). Prebiotic content and probiotic effect of Kombucha fermented pollen. AgroLife Sci. Journal, 7 (2) - (_sub tipar_). ISSN 2285­5718
  * Matei B., Digura C.F., Popa O., Cornea P.C., Matei F. (2018). Molecular identification of yeast isolated from different Kombucha sources. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI Food Technology, 42 (1), p.17-25.


  Participări în evenimente științifice

  1. Matei Bogdan, Diguță Camelia Filofteia, Ovidiu Popa, Călina Petruța Cornea, Matei Florentina (2017). Molecular identification of yeast isolates of different Kombucha sources. International Symposium EuroAliment, 7-8 Sept., Galați, Romania.
  2. Moraru I., Utoiu E., Manoiu V.S., Ionita L., Oancea A. , Oancea F., Ultrastructural and morphological changes during Kombucha pollen fermentation, Editia a 13-a a simpozionului international PRIOCHEM, 25-27 octombrie 2017, Bucuresti
  3. Utoiu E., Toma A., Oancea A., Gaspar A., Oancea F. Determination of metabolic prebiotics from kombucha fermented bee pollen products, , Editia a 13-a a simpozionului international PRIOCHEM, 25-27 octombrie 2017, Bucuresti.
  4. Angela Moraru, Anca Oancea, Petruta Cornea, Florentina Matei, Camelia Diguta, Alexandra Gaspar – Pintiliescu, Roxana Utoiu, Viorica Coroiu. Kombucha pollen fermentation technology – a new method for obtaining a tri – biotic food supplement 12th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food R&D in the Baltics and Beyond", May 17-18, 2018, Kaunas, Lithuania
  5. Elena UTOIU, Anca OANCEA, Ana-Maria STANCIUC, Laura M. STEFAN, Agnes TOMA, Angela MORARU, Camelia Filofteia DIGUTA, Florentina Matei, Calina Petru CORNEA, Florin OANCEA. Prebiotic content and probiotic effect of Kombucha fermented pollen
  The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, „Agriculture for life, life for agriculture", 7 – 9 iunie 2018, Bucuresti

  Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.
  Director de proiect: Prof.univ.dr. Călina Petruța Cornea
  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.