Erasmus_

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport care se desfăşoară în perioada 2014-2020 şi reuneşte cele 7 programe europene de finanţare anterioare: Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Tineret în Acţiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi programul de cooperare cu ţările industrializate.

Erasmus+ le oferă studenţilor oportunitatea de a studia în universităţi din alte ţări şi de a derula perioade de stagiu / plasament în instituţii publice şi private de pe piaţa muncii. Studenţii pot petrece până la 12 luni într-o altă ţară pentru o mobilitate de studiu sau practică, în cadrul fiecărui ciclu de studii. Mobilităţile de studiu în universităţi din alte ţări pot fi de la 3 la 12 luni, iar plasamentele în instituţii publice sau private de pe piaţa muncii pot fi de la 2 la 12 luni.

Personalul din învăţământul superior şi personalul invitat din întreprinderi beneficiază de oportunităţi de predare, iar personalul didactic şi nedidactic are acces la formare.

Erasmus+ înseamnă învățare, colaborare, soluţii creative, inovare şi conectare cu piaţa muncii.

Contact:

Dr. Ecaterina Ştefan
Coordonator instituţional Erasmus+ USAMV Bucureşti
Serviciul Relaţii Internaţionale (Corp A, Rectorat, parter)
E-mail: ecaterina.stefan@agral.usamv.ro

Documente:

  1. Carta Erasmus 2014-2020 & Erasmus Policy Statement
  2. Regulament de organizare şi funcţionare (ROF) al programului Erasmus+
  3. Learning Agreement for studies
  4. Learning Agreement for traineeships
  5. Student application form – incoming students
  6. Bilateral Agreement UASVM Bucharest
  7. Acorduri bilaterale
  8. Ghidul Erasmus+ al studentului USAMV
  9. Erasmus Online Linguistic Support-OLS