Se încarcă pagina ...

Facultatea de Biotehnologii

MASTERAT -  BIOTEHNOLOGII ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ

Biotehnologii si Siguranţa Alimentara este un Program de Masterat conceput şi armonizat Procesului Bologna având 120 credite si conform cu cerinţele din ţările Uniunii Europene, atât în ceea ce priveşte conţinutul programei analitice cât şi a duratei studiilor (2 ani).

Acest program de studiu se integrează pe deplin în lanţul de cicluri de Licenţă - Masterat - Doctorat.

Prin conţinutul său, programul de masterat se referă la discipline cu caracter aplicativ, din domeniul Biotehnologiilor alimentare, cu accent deosebit pus pe problematica de siguranţă si securitate alimentară, problematică de mare actualitate pe plan mondial. Programul de masterat este multidisciplinar prin conţinut şi multisectorial prin implementare, deci este un master interdisciplinar.

Acest program de masterat oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţe teoretice şi o abordare practică a acestei problematici complexe, prin formarea lor profesională în domeniul prelucrării de materii prime de origine vegetală şi animală în condiţii de siguranţă pentru consumator dar si prin oportunitatea de a studia cele mai noi tehnici de procesare, de ambalare, de asigurare a trasabilitatii produselor agroalimentare pe toate filierele de la producator la consumator, de punerea in evidenta a falsificarilor din produsele alimentare s.a.
Absolventii acestui master vor capata competente pentru a putea lucra in domeniul industriei alimentare, ANPC, Ministerul Agriculturii, Laboratoare de control al calitatii produselor agroalimentare si biotehnologice, Firme de consultanta pentru atragere fonduri Europene, Institute de cercetare etc.
Programul de studiu este organizat în sistem modular, concentrat şi va fi definitivat ca orar în funcţie de componenţa formaţiunilor de studiu şi a bugetului de timp al cursanţilor.

 

MASTERAT -  BIOTEHNOLOGII ÎN PROTECŢIA MEDIULUI 

Masterat conceput şi armonizat conform Procesului Bologna, cu cerinţele din ţările Uniunii Europene, atât în ceea ce priveşte conţinutul programei analitice cât şi a duratei studiilor (2 ani).

Acest program de studiu se integrează pe deplin în lanţul de cicluri de Licenţă - Masterat - Doctorat.

Masteratul „Biotehnologii în protecţia mediului” se adresează atât absolvenţilor Facultăţii de Biotehnologii, cât şi celor care au absolvit alte specializări precum: Ingineria mediului, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Ştiinţe Agricole, Specializări tehnice etc, care doresc:

 • aprofundarea unor cunoştinţe/însuşirea altora în vederea dezvoltării unui mediu economic dinamic şi competitiv orientat spre domeniile de înalta tehnologie,
 • sa fie capabili pentru a răspunde cerinţelor strategice de dezvoltare pe termen lung în contextul economiei globalizate.

Absolventii îşi pot desfăşura activitatea ca:

 • Ingineri tehnologi în procesele de valorificare a resurselor naturale,
 • specialisti cu inalta expertiza în monitorizarea, prevenirea şi atenuarea poluarii în cadrul agentiilor, laboratoarelor şi organismelor cu responsabilitati în domeniul protecţiei mediului,
 • cercetatori în domeniul biotehnologiilor de mediu, agro-mediu,
 • ingineri cu inalta calificare şi expertiza în firme de consultanta şi afaceri în domeniul biotehnologiilor de mediu,
 • specialisti pentru programele de mediu în agricultură şi industrie alimentara sau pentru implementarea sistemelor de mediu în cadrul unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.

Programul de studiu este organizat în sistem modular, concentrat şi va fi definitivat ca orar în funcţie de componenţa formaţiunilor de studiu şi a bugetului de timp al cursanţilor.

 

MASTERAT -  APLICAŢII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ

Masterat conceput şi armonizat conform Procesului Bologna, cu cerinţele din ţările Uniunii Europene, atât în ceea ce priveşte conţinutul programei analitice cât şi a duratei studiilor (2 ani).

Acest program de studiu se integrează pe deplin în lanţul de cicluri de Licenţă - Masterat - Doctorat.

Prin conţinutul său, programul de masterat APLICATII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ se referă la discipline cu caracter aplicativ sifundamental, din domeniul Biotehnologiilor în agricultură (vegetale si microbiene), cu accentdeosebit pus pe problematica obtinerii de bioproduse si noi varietăti de plante utile înagricultură si zootehnie.

Misiunea specifică a masterului APLICATII MODERNE ALE BIOTEHNOLOGIILOR ÎN AGRICULTURĂ” se referă la:

 • formarea de specialişti cu înaltă calificare în domeniul biotehnologiilor, capabili să completeze baza teoretică şi practică acumulată pe parcursul studiilor universitare cu noi aspecte teoretice, noi metodologii şi tehnici biotehnologice utile în agricultură;
 • calificarea cursanţilor în domenii care implică obţinerea de produse biotehnologice în agricultură în condiţiile respectării normelor de protectia mediului si a unei agriculturi durabile;
 • facilitarea aplicării metodelor biotehnologice moderne în obţinerea şi utilizarea produselor biotehnologice în agricultură;
 • promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală si aplicativă în domeniul biotehnologiilor;
 • încurajarea colaborărilor ştiinţifice internaţionale atât pe planul cercetării ştiinţifice cât şi al formării profesionale.

Programul de studiu este organizat în sistem modular, concentrat şi va fi definitivat ca orar în funcţie de componenţa formaţiunilor de studiu şi a bugetului de timp al cursanţilor.

PROBELE DE CONCURS:
Examen scris tip grila - pondere 75%
Medie examen licenta - 25%
 

Evenimente

Presa despre noi

Ştiri

Oferte educaţionale externe

Agrolife Scientific Journal

Biblioteci online

Statistici

Vizite unice:
2326140
Hituri:
12116594

Translator

© dicţionar bab.la