Numele şi prenumele Funcţia
Prof. univ .dr. Sorin Mihai CÎMPEANU Preşedinte – Rector
Prof. univ. dr. Mircea MIHALACHE Membru – Prorector
Prof. univ. dr. Alin BÎRȚOIU Membru – Prorector
Prof. univ. dr. Gina FÎNTÎNERU Membru – Prorector
Conf. univ. dr. Răzvan Ionuț TEODORESCU Membru – Prorector
Prof. univ. dr.  Constantin VLĂGIOIU Membru – Director C.S.U.D.
Prof. univ. dr.  Dumitru DRĂGOTOIU Membru – Prorector
Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ Membru – Prorector
Prof. univ. dr. Costică CIONTU Membru – Decan Facultatea de Agricultură
Prof. univ. dr. Dorel HOZA Membru – Decan Facultatea de Horticultură
Prof. univ. dr. Gheorghe Emil MĂRGINEAN Membru – Decan Facultatea de Zootehnie
Prof. univ. dr. Gabriel PREDOI Membru – Decan Facultatea de Medicină Veterinară
Prof. univ. dr. Raluca MANEA Membru – Decan Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
Prof. univ. dr. Călina Petruţa CORNEA Membru – Decan Facultatea de Biotehnologii
Prof. univ. dr. Toma Adrian DINU Membru – Decan Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Ing. Mariana POSTAMENTEL Membru – Director General Administrativ
Student Gina PANFILIE Membru – Reprezentant Studenţi

Ordin numire Rector Sorin Mihai Cîmpeanu
Ordin suspendare Sorin Mihai Cîmpeanu
Ordin numire Rector Răzvan Ionuț Teodorescu
Regulament Consiliu Administrație
Strategia USAMVB 2012 – 2016