Se încarcă pagina ...
CERCETARE / Secretariat ştiinţific / Manifestări ştiinţifice / 2009

Programul manifestărilor ştiinţifice pe anul 2009

Luna Ziua Denumirea manifestării Organizator Persoana de contact
Ianuarie 8-9 Workshop - "Analiza senzoriala a vinurilor" Facultatea de Horticultura Catedra de viticultura si vinificatie Prof.dr. Arina Antoce - 0745 875 361 aantoce@yahoo.com
Februarie 16 Dezbatere stiintifică: ”Tehnici analitice moderne folosite in domeniul plantelor horticole” Facultatea de Horticultura Catedra de botanica si fiziologia plantelor Sef.lucr.dr. Liliana Badulescu - 0723878765
lilib_20@yahoo.com
Conf.dr. Ligia Ion
ionnagyligia@yahoo.fr
20 Workshop: „Portal pentru proiectarea lucrarilor de imbunatatiri funciare” Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria MediuluiCatedra constructii si topografie Prof. dr. Ioana Siminea - 0749852062
Martie 4 Masa rotunda - "Sistem informatic integrat pentru identificarea, evaluarea, planificarea şi gestionarea fondului naţional de plante medicinale, aromatice şi tinctoriale (surse de materii prime pentru industria alimentară, farmaceutică şi cosmetică)" Facultatea de Horticultura Catedra de botanică şi fiziologia plantelor Prof. dr. Ioan Burzo
iburzo@yahoo.com
Dr. ing. Adrian Badoiu abadoiu@yahoo.com
12 Sesiune de referate la nivel de Colectiv stiintific Facultatea de Horticultura Catedra de viticultura si vinificatie Prof.dr. Arina Antoce - 0745875361 aantoce@yahoo.com
12 Cercul ştiinţific studenţesc de Protecţia plantelor: „Insecte utile folosite în combaterea dăunătorilor”Intâlnirea Colectivului de redacţie al Revistei „Scriitorul Facultatea de AgriculturăCatedra de genetică, ameliorare şi protecţia plantelor Conf.dr. Ionela Dobrin - 0744345197 ioneladobrin
@gmail.com
12 Cerc ştiinţific studenţesc: “Lumea plantelor şi animalelor” Facultatea de Agricultură Colectivul de biologie Prep. drd. Mala Maria Stavrescu-Bedivan - 0766.248.584
mala_
stavrescu@yahoo.com
23-28 Cerc stiintific cadre didactice si studenti Facultatea de Medicină Veterinară Prof.dr. Nicolae Cornilă - 0722794134 ncornila@yahoo.com
26 Cerc Stiintific Studentesc Bioingineria si aplicatiile ei in ameliorarea plantelor: „Organisme modificate genetic – dezbateri; Legislatia care reglementeaza OMG in Romania, Uniunea Europeana si SUA” Facultatea de AgriculturăCatedra de genetică, ameliorare şi protecţia plantelor Conf.dr. Lizica Szilagyi - 0721178596 lizicasz@yahoo.com
30 Conferinta internationala in cadrul proiectului AGROHEALTH: „Structura unui sistem de certificare a produselor nemodificate genetic” . Facultatea de AgriculturăCatedra de fitotehnie Prof. dr. Gheorghe Valentin Roman - 021318.02.56 / 231
romangv@yahoo.com
Aprilie 3-4 Al IV-lea Simpozion Naţional StudenţescIFIMCAD 2009 Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Prof. dr. Ion Nelu Leu - 0723651443 ion.leu@fifim.ro
10 Workshop EHEDG ( European Hygienic Engineering &Design Group) Facultatea de Biotehnologii, Institutul de Bioresurse Alimentare, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare (INMA) Prof. dr. Mona Popa - 0745.362.576 monapopa
@agral.usamv.ro
10 Workshop: „Amenajarea zonelor colinare in scopul practicarii unei exploatari durabile” Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria MediuluiCatedra de îmbunatatiri funciare si dezvoltare rurala Prof. dr. Florin Mărăcineanu - 0722.539.805 / 3182564/200; 0744700129
Mai
4-15 Ziua porţilor deschise Facultatea de Zootehnie Prof. dr. Ilie Van - 0749.209.845  ilievan@yahoo.com
Conf.dr.Georgeta Diniţă - 0722.745.332 georgetadinita
@yahoo.com
7-8 Simpozion international „Perspective ale dezvoltarii agricultrii si zonelor rurale” Facultatea de Management, Inginerie Economica în Agricultură şi Dezvoltare RuralăInstitutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Economie Agrară BucureştiInstitutul pentru Economie Agrară, Belgrad, Serbia Prof. dr. Toma Dinu - 0745143091 tomadinu@yahoo.fr
Prof. dr. Agatha Popescu - 0722462647 agatha_popescu
@yahoo.com
8 Simpozion studentesc in limba engleza dedicat zilei Uniunii Europene - 9 mai: “Romania in the European Union – Achievements and Perspectives” Facultatea de Management, Inginerie Economica în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Conf. dr.Liliana Popescu
liliana_rusu2001
@yahoo.com

Asistent drd. Elisabeta Sima
betty_sima
@yahoo.com
14 Cerc Stiintific Studentesc Bioingineria si aplicatiile ei in ameliorarea plantelor: „Plante transgenice – argumente pro si contra cultivarii acestora. Cadrul naţional pentru securitate biologică în ţările din Uniunea Europeană”. Facultatea de Agricultura, Catedra de genetica, ameliorare si protectia plantelor, Colectivul de genetica si ameliorarea plantelor Conf.dr. Lizica Szilagyi - 0721178596 lizicasz@yahoo.com
15 Sesiune de Rapoarte de cercetare ale doctoranzilor:- „Aspecte legate de biologia, ecologia si combaterea ciupercii Stigmina carpophila”; - „Importanta culturii rapitei si implicatiile economice ale bolilor acestei plante”; - „Patologia unor specii de plante medicinale autohtone”. Facultatea de Agricultură.Catedra de genetică, ameliorare şi protecţia plantelor Prof.dr. Stelica Cristea - 0720882908 stelicacristea
@yahoo.com

15 Workshop “ Prioritatile cercetarii romanesti in domeniul agroalimentar” Facultatea de Biotehnologii, Institutul de Bioresurse Alimentare Conf. dr. Amalia Mitelut, 0745.769.453 amalia
@agral.usamv.ro
18 Masă rotundă, Proiect PNII 51-048/14.09.2007 Facultatea de Agricultură.Catedra de genetică, ameliorare şi protecţia plantelor Conf.dr. Ionela Dobrin - 0744345197 ioneladobrin
@gmail.com
18-23 Ziua portilor deschise Facultatea de Medicină Veterinară Prof.dr. Nicolae Cornilă - 0722794134 ncornila@yahoo.com
22 Cercul stiintific studentesc "Fiziologia, anatomia si biochimia tolerantei plantelor la factorii de stres" Dezbateri: Fundamental si aplicativ in horticultura urbana. Facultatea de Horticultura Catedra de Botanica si fiziologia plantelor Conf.dr. Elena Delian - 0727024709 delianelena
@yahoo.com

Conf.dr. Mihaela Georgescu poly_gala@yahoo.com
Sef.lucr.dr. Liliana Badulescu lilib_20@yahoo.com
21-24 Expozitii de proiecte peisagistice si fotografii artistice:-expoziţie de fotografie cu tema Florăreasa de la colţul străzii;
-e
xpoziţie cu releveele obiectelor cu valoare ambientală din Cişmigiu;- expoziţie cu proiectele de restaurare ale unor zone din Cişmigiu.
Facultatea de Horticultura Colectivul de Peisagistica Conf.dr. Violeta Raducan
violetaraducan
@yahoo.com

21-24 Zilele Horticulturii Bucureştene Facultatea de Horticultură Prof. dr. Florin Stănică flstanica@yahoo.co.uk
Conf. dr. Elena Delian - 0727024709 delianelena
@yahoo.com
28-29 Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice şi a studenţilor, cu participare internaţională ‘’Agricultura durabilă şi mediul înconjurător’’ Facultatea de Agricultură Conf. dr. Doru Ioan Marin - Tel./Fax. 021.318.04.66
agronomypapers
@agro-bucuresti.ro
Iunie 11 Cerc ştiintific studentesc - Bioingineria si aplicatiile ei in ameliorarea plantelor: „Procedee pentru detectia modificarilor genetice. Trasabilitatea si etichetarea OMG si a alimentelor obtinute din organisme modificate genetic”. Facultatea de Agricultura. Catedra de genetica, ameliorare si protectia plantelor. Conf.dr. Lizica Szilagyi - 0721178596 lizicasz@yahoo.com
15 Sesiune stiintifica studenteasca Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Prof.dr. Sorin Cîmpeanu - 0740154326 mscimpeanu@yahoo.fr
Prof. dr. Dan Marinovici - 0788523057 dnmarino@gmail.com
25 Cerc Stiintific Studentesc- Bioingineria si aplicatiile ei in ameliorarea plantelor: „Perspective ale utilizarii biotehnologiilor agricole în România”. Facultatea de Agricultura. Catedra de genetica, ameliorare si protectia plantelor. Conf. dr. Lizica Szilagyi - 0721178596 lizicasz@yahoo.com
27 Sesiune de referate stiintifice pentru studenti, masteranzi si doctoranzi Facultatea de Horticultura Catedra de viticultura si vinificatie Prof.dr. Arina Antoce - 0745875361 aantoce@yahoo.com
30 Dezbatere pe tema "Horticultura urbana - Diversitatea si variabilitatea plantelor- Trecut, Prezent si Perspectiva" Facultatea de Horticultura Catedra de botanica si fiziologia plantelor Vasilica Luchian - 0722838270 vasi_botanica
@yahoo.com

Conf.dr. Elena Delian - 0727024709 delianelena
@yahoo.com
18-19 Sesiune anuala de comunicari stiintifice ale studentilor "Pre-licenta". Facultatea de Horticultura Conf.dr. Elena Delian - 0727024709 delianelena
@yahoo.com
Iulie 10 Work-shop: “Studiul comportării soiurilor noi, brevetate, din biocenozele de la Ferma Didactică Moara Domnească, formate din specii agricole, pomicole şi legumicole rezistente la boli şi la factorii climatici în schimbare”. Facultatea de Agricultură Colectivul de biologie Conf. dr. Viorica Bălan - 0765.272.898 balanviorica
@yahoo.com
Septembrie 17-18 Workshop: „Can we produce non-food crops that will be environmental friendly and economicviable?” Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Prof.dr. Sorin Cîmpeanu - 0740154326 mscimpeanu@yahoo.fr
Prof. dr. Dan Marinovici - 0788523057 dnmarino@gmail.com
Octombrie 16 Sesiune anuala de rapoarte de cercetare ale doctoranzilor Facultatea de Horticultura - Catedre /Colective
Conf.dr. Elena Delian - 0727024709 delianelena
@yahoo.com

Prof.dr. Dorel Hoza - 0755070414 hozadorel@yahoo.com
16 Work-shop: “Evaluarea speciilor native şi cultivate din cadrul a două zone agroecologice din arealul Câmpiei Române şi al Dobrogei, ca factori de echilibru în interrelaţiile agroecosistemelor”. Facultatea de Agricultură Colectivul de Biologie Conf. dr. Viorica Bălan - 0765.272.898 balanviorica
@yahoo.com
16  Masa rotunda « Noi tehnologii de procesare agroalimentara » (în cadrul contractelor PN II) Facultatea de Biotehnologii Prof. dr. Mona Popa - 0745.362.576 monapopa
@agral.usamv.ro
30 Sesiune stiintifica de rapoarte de cercetare ale doctoranzilor Facultatea de Management, Inginerie Economica în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Prof. dr. Manea Drăghici
draghicimanea
@hotmail.com
30 Cercul ştiinţific studenţesc de Protecţia plantelor:„Insectele – obiceiuri şi tradiţii”Intâlnirea Colectivului de redacţie al Revistei „Scriitorul Facultatea de Agricultura. Catedra de genetica, ameliorare si protectia plantelor. Conf.dr. Ionela Dobrin - 0744345197 ioneladobrin
@gmail.com
Noiembrie 4-6 A 38-a Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice Facultatea de Zootehnie Prof. dr. Ilie Van - 0722.539.805 / 0749.209.845  ilievan@yahoo.com
Conf. dr. Monica Marin - 0720.657.597 monica_marin_zoo
@yahoo.com
4-6 Expoziţia de păsări şi animale mici Facultatea de ZootehnieUniunea Crescătorilor de Păsări Prof. dr. Ilie Van 0722.539.805 / 0749.209.845 
ilievan@yahoo.com
Conf. dr. Ioan Custură - 0723.267.405 johncustura2000
@yahoo.com
6 Sesiunea stiintifica anuala a cadrelor didactice si studentilor, cu participare internationala Facultatea de Horticultura Conf.dr. Elena Delian - 0727024709 delianelena
@yahoo.com
13 Workshop: „Promovarea programelor de dezvoltare durabila-concept educational pentru un mediu sanatos” Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria MediuluiCatedra de îmbunatatiri funciare si dezvoltare rurala Prof. dr. Florin Mărăcineanu - 3182564 / 2000744700129
18 Conferinta” Managementul lantului alimentar si competitivitatea pe plan international a Romaniei” Facultatea de Biotehnologii, Institutul de Bioresurse Alimentare Conf. dr. Amalia Mitelut - 0745.769.453 amalia
@agral.usamv.ro
19-20 Simpozion international si sesiune de comunicari științifice studențești “Noutati in cercetarea biotehnologica” Facultatea de Biotehnologii Prof.Mona Popa - 0745.362.576 monapopa
@agral.usamv.ro
19-20 Simpozionul “Contributii ale cercetarii stiintifice la progresul Medicinii Veterinare” Expozitie de medicamente si instrumentar de uz veterinar Facultatea de Medicină Veterinară Prof.dr. Nicolae Cornilă - 0722794134 ncornila@yahoo.com
20-21 Simpozion Naţional: ”Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă în spaţiul rural. Actualităţi şi perspective” Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Prof. dr. Dan Marinovici int. FIFIM 345; 0751.596.150
dnmarino@gmail.com
Decembrie 5 Workshop “Analiza SWOT privind factorii implicati pe filierele agroalimentare in vederea stabilirii planului de actiune la implementarea sistemului trasabilitatii in Romania” Facultatea de Biotehnologii, Institutul de Bioresurse Alimentare, SC RODAX IMPEX SRL Prof.Mona Popa - 0745.362.576 monapopa
@agral.usamv.ro
10 Masă rotundă, Proiect PNII 51048/14.09.2007 Facultatea de Agricultura. Catedra de genetica, ameliorare si protectia plantelor. Conf.dr. Ionela Dobrin - 0744345197 ioneladobrin
@gmail.com
11 Cercul stiintific studentesc "Fiziologia, anatomia si biochimia tolerantei plantelor la factorii de stres" Rezultate ale cercetărilor din anul 2009 Facultatea de Horticultura Catedra de botanica si fiziologia plantelor Conf.dr. Elena Delian - 0727024709 delianelena
@yahoo.com

Conf.dr. Mihaela Georgescu poly_gala@yahoo.com
Sef.lucr.dr. Liliana Badulescu - 0723878765
lilib_20@yahoo.com

 

Aprobat în şedinţa Consiliului ştiintific din data de 10.02.2009

 

Rector Secretar ştiinţific Senat
Prof. univ. dr. Ştefan Diaconescu Prof. univ. dr. Gheorghe Motcă
 

Evenimente

Presa despre noi

Ştiri

Oferte educaţionale externe

Agrolife Scientific Journal

Biblioteci online

Statistici

Vizite unice:
2325951
Hituri:
12115934

Translator

© dicţionar bab.la