De ce student la USAMV din București?

  • mediu academic modern, efervescent, intercultural;
  • domenii de actualitate, formatoare de cariere, importante în societate;
  • studii de licență, masterat și doctorat pentru formare profesională conforme cu exigențele pieței muncii la nivel european;
  • condiții excepționale de locuire și petrecere a timpului liber în două campusuri: „Agronomie Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”;
  • oportunități de afirmare în competiții sportive și evenimente culturale de tradiție dedicate exclusiv studenților agronomi din toată țara.

USAMV din București organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2017-2018 la toate cele trei niveluri de studii:

licență: 30 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță/cu frecvență redusă
masterat: 28 de programe de studii, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă
doctorat: 6 domenii de doctorat (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Biotehnologii, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală)